´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

Projekt ÔÇ×Akcja IntegracjaÔÇŁ

                  Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, ┼╝e realizuje projekt pozakonkursowy RPMA.09.01.00-14 – 079/19 „Akcja Integracja” wspó┼éfinansowany z Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. w okresie 01.10.2019r. – 30.09.2022r. W miesi─ůcu pa┼║dzierniku 2020r. odb─Ödzie si─Ö rekrutacja do II edycji projektu tj. 2020 – 2021.
Projekt skierowany jest do osób, które zamieszkuj─ů na terenie województwa mazowieckiego w mie┼Ťcie Ostrów Mazowiecka i s─ů zagro┼╝one ubóstwem lub wykluczeniem spo┼éecznym, w tym:
- osoba lub rodzina korzystaj─ůca ze ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej zgodnie z ustaw─ů z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo┼éecznej lub kwalifikuj─ůce si─Ö do obj─Öcia wsparciem pomocy spo┼éecznej, tj. spe┼éniaj─ůce co najmniej jedn─ů z przes┼éanek okre┼Ťlonych w art. 7 ustawy o pomocy spo┼éecznej z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo┼éecznej;

- osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;

- osoby przebywaj─ůce w pieczy zast─Öpczej lub opuszczaj─ůce piecz─Ö zast─Öpcz─ů oraz rodziny prze┼╝ywaj─ůce trudno┼Ťci w pe┼énieniu funkcji opieku┼äczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej;

- osoby z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů – osoby z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů w rozumieniu wytycznych w zakresie realizacji zasady równo┼Ťci szans i niedyskryminacji

- cz┼éonkowie gospodarstw domowych sprawuj─ůcych opiek─Ö nad osob─ů niepe┼énosprawn─ů o ile co najmniej 1 z nich nie pracuje ze wzgl─Ödu na konieczno┼Ť─ç sprawowania opieki na osob─ů niepe┼énosprawn─ů;

- osoby niesamodzielne;

- osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;

- osoby korzystaj─ůca z Programu Operacyjnego Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa;

- osoby odbywaj─ůce kar─Ö pozbawienia wolno┼Ťci w formie dozoru elektronicznego;

- osoby mieszkaj─ůce w otoczeniu osób zagro┼╝onych ubóstwem lub wykluczeniem spo┼éecznym.

Projekt obejmuje:


• warsztaty kompetencji spo┼éecznych
• warsztaty doradztwa zawodowego
• indywidualne doradztwo zawodowe
• indywidualne poradnictwo psychologiczne
• szkolenia zawodowe dostosowane indywidualnie
• p┼éatny sta┼╝ zawodowy.


Koordynator projektu: Marta ┼╗ach. Biuro projektu: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, tel. 29 745 32 41.

Projekt realizowany w Partnerstwie z: Just EDU Consulting” ul. Sosnowa 25, 18-300 Zambrów,


Osoby ch─Ötne do wzi─Öcia udzia┼éu w projekcie powinny zg┼éasza─ç si─Ö do pracowników socjalnych Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej osobi┼Ťcie lub telefonicznie.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2019r. – 30.09.2022r.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.


Informacje

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnika

O┼Ťwiadczenie

Wersja edytowalna

 Projekt „Akcja Integracja” wspó┼éfinansowany ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


                 Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, ┼╝e od dnia 1 pa┼║dziernika 2019r. przyst─Öpuje do realizacji projektu konkursowego RPMA.09.01.00-14– c090/19 „AKCJA INTEGRACJA” wspó┼éfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
Do udzia┼éu w projekcie zapraszamy osoby spe┼éniaj─ůce ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůce warunki:
• osoby zagro┼╝one ubóstwem lub wykluczeniem spo┼éecznym,
• zamieszkuj─ůce na terenie województwa mazowieckiego, w mie┼Ťcie Ostrów Mazowiecka.

PROJEKT SZCZEGÓLNIE KIEROWANY JEST DO:
• osób lub rodzin korzystaj─ůcych ze ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej zgodnie z ustaw─ů z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo┼éecznej,
• osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;
• osoby przebywaj─ůce w pieczy zast─Öpczej lub opuszczaj─ůce piecz─Ö zast─Öpcz─ů oraz rodziny prze┼╝ywaj─ůce trudno┼Ťci w pe┼énieniu funkcji opieku┼äczo-wychowawczych o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej;
• osoby z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů – osoby z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů w rozumieniu wytycznych w zakresie realizacji zasady równo┼Ťci szans i niedyskryminacji
• cz┼éonkowie gospodarstw domowych sprawuj─ůcych opiek─Ö nad osob─ů niepe┼énosprawn─ů o ile co najmniej 1 z nich nie pracuje ze wzgl─Ödu na konieczno┼Ť─ç sprawowania opieki na osob─ů niepe┼énosprawn─ů;
• osoby niesamodzielne;
• osoby bezdomne lub dotkni─Öte wykluczeniem z dost─Öpu do mieszka┼ä;
• osoby korzystaj─ůca z Programu Operacyjnego Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa;
• osoby odbywaj─ůce kar─Ö pozbawienia wolno┼Ťci w formie dozoru elektronicznego;
• osoby mieszkaj─ůce w otoczeniu osób zagro┼╝onych ubóstwem lub wykluczeniem spo┼éecznym.


WSPARCIE ŚWIADCZONE W RAMACH PROJEKTU JEST BEZPŁATNE I OBEJMUJE:

• warsztaty doradztwa zawodowego

• warsztaty kompetencji spo┼éecznych
• indywidualne doradztwo zawodowe
• indywidualne poradnictwo psychologiczne
• szkolenia zawodowe dostosowane indywidualnie
• p┼éatny sta┼╝ zawodowy.
• Pomoc finansowa

Koordynator projektu: Marta ┼╗ach. Biuro projektu: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, tel. 29 745 32 41.
Projekt realizowany w Partnerstwie z: Fundacja ,,Just EDU Consulting ”ul. Sosnowa 25, 18-300 Zambrów,
Osoby ch─Ötne do wzi─Öcia udzia┼éu w projekcie powinny zg┼éasza─ç si─Ö do pracowników socjalnych Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej osobi┼Ťcie lub telefonicznie ( 29 745 32 41 ).
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2019r. – 30.09.2022r.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

LIDER PROJEKTU: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej: Biuro projektu: ul. K .Warchalskiego 3,
07-300 Ostrów Mazowiecka, tel. (29) 745 32 41, e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl

Ankieta zg┼éoszeniowa  

Deklaracja uczestnika 

Formularz zg┼éoszeniowy 

O┼Ťwiadczenie -ochrona danych 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 

Zarz─ůdzenie PARTNER PROJEKTU: Fundacja „Just EDU Consulting” ul. Sosnowa 25, 18-300 Zambrów,
tel. 694-601-499, fax: (29) 145-24-45, e-mail: justynab2@o2.plOpublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 05.10.2020
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 02.10.2019
Dokument ogl─ůdany razy: 1 286