´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

Nabory na wolne stanowiska pracy

Ostrów Mazowiecka, 14.09.2020 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE

Dyrektor Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, ┼╝e w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, do zatrudnienia na stanowisku

INSPEKTOR DO SPRAW ŚWIADCZEŃ

wybrana zosta┼éa Pani Karolina Brodzik, zam. Ostrów Mazowiecka.


UZASADNIENIE

W zwi─ůzku z og┼éoszeniem o naborze wp┼éyn─Ö┼éa 1 oferta pracy. W post─Öpowaniu weryfikacyjnym komisja ustali┼éa, ┼╝e oferta spe┼énia wymagania niezb─Ödne zawarte w og┼éoszeniu, co zosta┼éo potwierdzone w wyniku czynno┼Ťci sprawdzaj─ůcych podj─Ötych przez komisj─Ö. Podstaw─ů dalszej procedury rekrutacyjnej by┼éa rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
W wyniku post─Öpowania konkursowego Pani Karolina Brodzik uzyska┼éa akceptacj─Ö komisji. Komisja konkursowa stwierdzi┼éa, ┼╝e Pani Karolina Brodzik posiada odpowiednie wykszta┼écenie, predyspozycje, umiej─Ötno┼Ťci oraz wiedz─Ö gwarantuj─ůce prawid┼éowe wykonywanie obowi─ůzków na stanowisku inspektora do spraw ┼Ťwiadcze┼ä w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

Dyrektor Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej

Agnieszka Gwardiak-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostrów Mazowiecka, 14.09.2020 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE

Dyrektor Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, ┼╝e w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, do zatrudnienia na stanowisku

INSPEKTOR DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

wybrana zosta┼éa Pani Renata Orzo┼é, zam. Rogó┼║nia.


UZASADNIENIE

W zwi─ůzku z og┼éoszeniem o naborze wp┼éyn─Ö┼éa 1 oferta pracy. W post─Öpowaniu weryfikacyjnym komisja ustali┼éa, ┼╝e oferta spe┼énia wymagania niezb─Ödne zawarte w og┼éoszeniu, co zosta┼éo potwierdzone w wyniku czynno┼Ťci sprawdzaj─ůcych podj─Ötych przez komisj─Ö. Podstaw─ů dalszej procedury rekrutacyjnej by┼éa rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
W wyniku post─Öpowania konkursowego Pani Renata Orzo┼é uzyska┼éa akceptacj─Ö komisji. Komisja konkursowa stwierdzi┼éa, ┼╝e Pani Renata Orzo┼é posiada odpowiednie wykszta┼écenie, predyspozycje, umiej─Ötno┼Ťci oraz wiedz─Ö gwarantuj─ůce prawid┼éowe wykonywanie obowi─ůzków na stanowisku inspektora do spraw ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych i wychowawczych w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

                                                                             Dyrektor Miejskiego O┼Ťrodka
                                                                                       Pomocy Spo┼éecznej

                                                                                        Agnieszka Gwardiak


                                                                                       

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OG┼üOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE
Dyrektor Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej og┼éasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07 300 Ostrów Mazowiecka


1. Stanowisko pracy:

INSPEKTOR DO SPRAW ŚWIADCZEŃ

Tre┼Ť─ç og┼éoszenia 

Kwestionariusz osobowy 

Informacje RODO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OG┼üOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE
Dyrektor Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej og┼éasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07 300 Ostrów Mazowiecka


1. Stanowisko pracy:


INSPEKTOR DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

Tre┼Ť─ç og┼éoszenia 

Kwestionariusz osobowy 

Informacje RODO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje kandydatów na stanowisko pracownika socjalnego,
którzy zostan─ů zatrudnieni w ramach projektu „MOPS CHANGE”
wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Tre┼Ť─ç og┼éoszenia 

Tre┼Ť─ç og┼éoszenia

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE

Tre┼Ť─ç og┼éoszenia w za┼é─ůczniku

Za┼é─ůcznik

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OG┼üOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej og┼éasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07 300 Ostrów Mazowiecka

1. Stanowisko pracy:
STARSZY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH

Tre┼Ť─ç og┼éoszenia 

Kwestionariusz osobowy 

Informacje RODO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, ┼╝e w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, do zatrudnienia na stanowisku

INSPEKTOR DO SPRAW ŚWIADCZEŃ

Wybrany został Pan Artur Wilk, zam. Przeździecko-Jachy.


UZASADNIENIE

W zwi─ůzku z og┼éoszeniem o naborze wp┼éyn─Ö┼éy 4 oferty pracy. W post─Öpowaniu weryfikacyjnym komisja ustali┼éa, ┼╝e wymogi formalne spe┼énia jedna oferta, co zosta┼éo potwierdzone w wyniku czynno┼Ťci sprawdzaj─ůcych podj─Ötych przez komisj─Ö. Podstaw─ů dalszej procedury rekrutacyjnej by┼éa rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
W wyniku post─Öpowania konkursowego Pan Artur Wilk uzyska┼é akceptacj─Ö komisji. Komisja konkursowa stwierdzi┼éa, ┼╝e Pan Artur Wilk posiada odpowiednie wykszta┼écenie, predyspozycje, umiej─Ötno┼Ťci oraz wiedz─Ö gwarantuj─ůce prawid┼éowe wykonywanie obowi─ůzków na stanowisku inspektora do spraw ┼Ťwiadcze┼ä w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej

Agnieszka Gwardiak


Ostrów Mazowiecka, 25.04.2019 r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZ─śDNICZE


Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, ┼╝e w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej ul. K. Warchalskiego 3, 07 300 Ostrów Mazowiecka, nie dokonano wyboru do zatrudnienia na stanowisku:

KIEROWNIK PORADNI SPO┼üECZNEJ 

Uzasadnienie

W wymaganym terminie przewidzianym w ogłoszeniu o naborze, tj. od dnia 5 kwietnia 2019 r. do dnia 16 kwietnia 2019 r., nie wpłynęła żadna oferta.

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej

Agnieszka Gwardiak


Ostrów Mazowiecka, 17 kwietnia 2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OG┼üOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej og┼éasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07 300 Ostrów Mazowiecka
1. Stanowisko pracy:
INSPEKTOR DO SPRAW ŚWIADCZEŃ
2. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) sporz─ůdzanie decyzji administracyjnych z zakresu ┼Ťwiadcze┼ä z pomocy spo┼éecznej zgodnie z ustaw─ů o pomocy spo┼éecznej i innymi przepisami,
2) opracowywanie decyzji w sprawach o umieszczenie w Środowiskowym Domu Samopomocy,
3) prowadzenie post─Öpowa┼ä w sprawach ┼Ťwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
4) prowadzenie rejestrów ┼Ťwiadcze┼ä,
5) terminowe załatwianie spraw,
6) sporz─ůdzanie sprawozda┼ä kwartalnych, pó┼érocznych i rocznych z udzielonych ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej – pieni─Ö┼╝nych, w naturze i us┼éugach,
7) prowadzenie dokumentacji dotycz─ůcej sprawozdawczo┼Ťci,
8) wspó┼édzia┼éanie z organizacjami spo┼éecznymi,
9) wydawanie za┼Ťwiadcze┼ä klientom O┼Ťrodka o udzielonych formach pomocy,
10) opracowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
11) sporz─ůdzanie list wyp┼éat ze ┼Ťwiadcze┼ä pieni─Ö┼╝nych pomocy spo┼éecznej,
12) obs┼éuga informatycznego programu dotycz─ůcego ewidencji i obs┼éugi klientów pomocy spo┼éecznej.
3. Niezb─Ödne wymagania od kandydatów:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub jednego z pa┼ästw Unii Europejskiej b─ůd┼║ te┼╝ innego pa┼ästwa, którego obywatelom na podstawie umów mi─Ödzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przys┼éuguje prawo do podj─Öcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadaj─ůca obywatelstwa polskiego musi posiada─ç znajomo┼Ť─ç j─Özyka polskiego potwierdzon─ů dokumentem okre┼Ťlonym w przepisach o s┼éu┼╝bie cywilnej;
2) posiadanie pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych, i korzystanie z pe┼éni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu, orzeczonym za przest─Öpstwo pope┼énione umy┼Ťlnie lub przest─Öpstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykształcenie wyższe administracyjne;
6) co najmniej roczny sta┼╝ pracy;
7) znajomo┼Ť─ç ustaw: o pomocy spo┼éecznej, Kodeks post─Öpowania administracyjnego;
8) bieg┼éa znajomo┼Ť─ç systemu POMOST;
9) bieg┼éa znajomo┼Ť─ç Centralnej Aplikacji Statystycznej.
4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) umiej─Ötno┼Ť─ç obs┼éugi komputera i innych urz─ůdze┼ä biurowych;
2) znajomo┼Ť─ç programów Office;
3) do┼Ťwiadczenie zawodowe;
4) umiej─Ötno┼Ť─ç pracy w zespole;
4. Warunki pracy na stanowisku:
1) Miejsce ┼Ťwiadczenia pracy: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07 300 Ostrów Mazowiecka.
2) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
3) Pierwsza umowa o prac─Ö b─Ödzie zawarta na czas okre┼Ťlony do 6 m-cy.
4) Praca przy komputerze powy┼╝ej 6 godzin dziennie.
5. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny, własnoręcznie podpisany;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, własnoręcznie podpisany;
3) kwestionariusz osobowy;
4) kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzaj─ůcych posiadane wykszta┼écenie i kwalifikacje;
5) kserokopie ┼Ťwiadectw pracy, za┼Ťwiadczenie z obecnego miejsca pracy,
6) o┼Ťwiadczenia kandydata o:
a. posiadaniu pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych oraz o korzystaniu z pe┼éni praw publicznych,
b. braku skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,
c. stanie zdrowia umo┼╝liwiaj─ůcym wykonywanie obowi─ůzków;
7) w przypadku ubiegania si─Ö o zatrudnienie osoby posiadaj─ůcej orzeczenie o stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci – kopi─Ö dokumentu potwierdzaj─ůcego niepe┼énosprawno┼Ť─ç;
6. Miejsce i termin z┼éo┼╝enia dokumentów
Ofert─Ö i wszystkie wymagane dokumenty nale┼╝y sk┼éada─ç w zamkni─Ötej kopercie osobi┼Ťcie w siedzibie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej w godzinach pracy O┼Ťrodka lub poczt─ů na adres: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka w zamkni─Ötej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urz─Ödnicze – INSPEKTOR DO SPRAW ┼ÜWIADCZE┼â” w terminie do dnia 18 kwietnia 2019 r.
W przypadku przes┼éania ofert poczt─ů liczy si─Ö data wp┼éywu dokumentów do Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej.
Z osobami, które spe┼éni─ů wymagania formalne b─Ödzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostan─ů poinformowani telefonicznie lub listownie.
Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji b─Ödzie umieszczona w BIP-ie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej (www.mops.ostrowmaz.pl w zak┼éadce - nabory na wolne stanowiska pracy) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.


Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej

Agnieszka Gwardiak

Tre┼Ť─ç og┼éoszenia

Kwestionariusz osobowy

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       Ostrów Mazowiecka, dn. 5 kwietnia 2019 r.

OG┼üOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZ─śDNICZE

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej og┼éasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07 300 Ostrów Mazowiecka


1. Stanowisko pracy:
KIEROWNIK PORADNI SPOŁECZNEJ


2. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) w┼éa┼Ťciwa organizacja pracy Poradni Spo┼éecznej, odpowiedzialno┼Ť─ç za jej funkcjonowanie oraz koordynowanie dzia┼éa┼ä;
2) sprawowanie nadzoru nad prawid┼éow─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů poradni;
3) organizowanie szkole┼ä dla pracowników socjalnych zgodnie z opracowanym harmonogramem;
4) badanie zg┼éoszonych przez pracowników socjalnych uci─ů┼╝liwych zjawisk spo┼éecznych wyst─Öpuj─ůcych w ┼Ťrodowisku oraz opracowywanie wniosków w tych sprawach;
5) badanie przy wspó┼éudziale pracowników socjalnych przyczyn powstawania ujemnych zjawisk spo┼éecznych (chuliga┼ästwa, alkoholizmu, narkomanii, bezdomno┼Ťci itp.);
6) gromadzenie, aktualizacja i analiza informacji dotycz─ůcych problemów spo┼éecznych:
a) mo┼╝liwo┼Ťci pomocy instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej osobom: niepe┼énosprawnym, bezdomnym, rodzinom kryminogennym, dzieciom i rodzinom maj─ůcym trudno┼Ťci opieku┼äczo-wychowawcze,
b) zakresu i struktury problemu niepe┼énosprawno┼Ťci na terenie miasta Ostrów Mazowiecka,
c) funkcjonowanie us┼éug opieku┼äczych oraz specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
7) w porozumieniu z Kierownikiem MOPS inspirowanie i koordynowanie wspó┼épracy z organizacjami pozarz─ůdowymi, zak┼éadami pracy i innymi placówkami mog─ůcymi wspiera─ç realizacj─Ö zada┼ä O┼Ťrodka;
8) inspirowanie nowych form pomocy ┼Ťwiadczonych przez O┼Ťrodek;
9) wspó┼épraca z pracownikami socjalnymi - konsultowanie indywidualnych przypadków, podejmowanie interwencji;
10) udzielanie indywidualnych porad klientom O┼Ťrodka w zakresie zagadnie┼ä pomocy spo┼éecznej;
11) planowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin obj─Ötych opiek─ů;
12) wspó┼épraca ze szko┼éami (pedagogami, wychowawcami), kuratorami s─ůdowymi oraz organizacjami pozarz─ůdowymi;
13) koordynowanie do┼╝ywiania dzieci w szkole;
14) obs┼éuga informatycznego programu dotycz─ůcego ewidencji i obs┼éugi klientów pomocy spo┼éecznej;
15) zast─Öpowanie Kierownika MOPS, w czasie jego nieobecno┼Ťci;
16) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych;


3. Niezb─Ödne wymagania od kandydatów:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub jednego z pa┼ästw Unii Europejskiej b─ůd┼║ te┼╝ innego pa┼ästwa, którego obywatelom na podstawie umów mi─Ödzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przys┼éuguje prawo do podj─Öcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadaj─ůca obywatelstwa polskiego musi posiada─ç znajomo┼Ť─ç j─Özyka polskiego potwierdzon─ů dokumentem okre┼Ťlonym w przepisach o s┼éu┼╝bie cywilnej;
2) posiadanie pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych, i korzystanie z pe┼éni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu, orzeczonym za przest─Öpstwo pope┼énione umy┼Ťlnie lub przest─Öpstwo skarbowe;
4) nieposzlakowana opinia;
5) wykszta┼écenie wy┼╝sze, (kierunek preferowany: praca socjalna, polityka spo┼éeczna, socjologia, administracja, prawo, zarz─ůdzanie);
6) co najmniej czteroletni sta┼╝ pracy w organach administracji publicznej;
7) znajomo┼Ť─ç ustaw: ustawy o pomocy spo┼éecznej, ustawy o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o Karcie Du┼╝ej Rodziny, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej, ustawy o pomocy pa┼ästwa w wychowaniu dzieci, ustawy o samorz─ůdzie gminnym, Kodeksu post─Öpowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorz─ůdowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu pracy;

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:


a) bardzo dobra znajomo┼Ť─ç zagadnie┼ä merytorycznych zwi─ůzanych z zakresem dzia┼éa┼ä pomocy spo┼éecznej;
b) do┼Ťwiadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym;
c) umiej─Ötno┼Ť─ç pracy w zespole;
d) biegła obsługa komputera w zakresie MS Office;
e) znajomo┼Ť─ç systemu POMOST;
f) znajomo┼Ť─ç lokalnych problemów spo┼éecznych oraz wizja ich rozwi─ůzania;

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) Umowa o prac─Ö;
b) Miejsce ┼Ťwiadczenia pracy: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07 300 Ostrów Mazowiecka;
c) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie;
d) Pierwsza umowa o prac─Ö b─Ödzie zawarta na czas okre┼Ťlony do 6 m-cy;
e) Praca przy komputerze powy┼╝ej 6 godzin dziennie;

W miesi─ůcu poprzedzaj─ůcym dat─Ö upublicznienia niniejszego og┼éoszenia o naborze wska┼║nik zatrudnienia osób niepe┼énosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz osób niepe┼énosprawnych by┼é ni┼╝szy ni┼╝ 6 %

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny, własnoręcznie podpisany,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, własnoręcznie podpisany,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzaj─ůcych posiadane wykszta┼écenie i kwalifikacje,
e) kserokopie ┼Ťwiadectw pracy, za┼Ťwiadczenie z obecnego miejsca pracy,
f) o┼Ťwiadczenia kandydata o:
´Çş posiadaniu pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych oraz o korzystaniu z pe┼éni praw publicznych,
´Çş braku skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,
´Çş stanie zdrowia umo┼╝liwiaj─ůcym wykonywanie obowi─ůzków,
g) w przypadku ubiegania si─Ö o zatrudnienie osoby posiadaj─ůcej orzeczenie o stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci – kopi─Ö dokumentu potwierdzaj─ůcego niepe┼énosprawno┼Ť─ç

7. Miejsce i termin z┼éo┼╝enia dokumentów
Ofert─Ö i wszystkie wymagane dokumenty nale┼╝y sk┼éada─ç w zamkni─Ötej kopercie osobi┼Ťcie w siedzibie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej w godzinach pracy O┼Ťrodka lub poczt─ů na adres: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka w zamkni─Ötej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne kierownicze stanowisko urz─Ödnicze – KIEROWNIK PORADNI SPO┼üECZNEJ”. w terminie do dnia 16 kwietnia 2019 r.
W przypadku przes┼éania ofert poczt─ů liczy si─Ö data wp┼éywu dokumentów do Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej.

Z osobami, które spe┼éni─ů wymagania formalne b─Ödzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostan─ů poinformowani telefonicznie lub listownie.
Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji b─Ödzie umieszczona w BIP-ie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej (www.mops.ostrowmaz.pl w zak┼éadce - nabory na wolne stanowiska pracy) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.


Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka 
Pomocy Społecznej

Agnieszka Gwardiak

Tre┼Ť─ç og┼éoszenia 

Kwestionariusz osobowy 


                                   

                                 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostrów Mazowiecka, 23 listopada 2018 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, ┼╝e w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej ul. K. Warchalskiego 3, 07 300 Ostrów Mazowiecka, do zatrudnienia na stanowisku: 

inspektora do spraw ksi─Ögowo┼Ťci

wybrana zosta┼éa Pani Agnieszka Kryspin-Ga┼é─ůzka, zamieszka┼éa Rz─ů┼Ťnik Majdan.

Uzasadnienie wyboru

W zwi─ůzku z og┼éoszeniem o naborze wp┼éyn─Ö┼éo 5 ofert pracy. W post─Öpowaniu weryfikacyjnym komisja konkursowa ustali┼éa, ┼╝e 3 kandydatów spe┼énia wymogi formalne. Podstaw─ů dalszej procedury rekrutacyjnej by┼éa rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.
W wyniku post─Öpowania konkursowego Pani Agnieszka Kryspin-Ga┼é─ůzka uzyska┼éa najwy┼╝sz─ů liczb─ů punktów. Komisja konkursowa stwierdzi┼éa, ┼╝e Pani Agnieszka Kryspin-Ga┼é─ůzka posiada odpowiednie wykszta┼écenie, predyspozycje, umiej─Ötno┼Ťci oraz wiedz─Ö gwarantuj─ůce prawid┼éowe wykonywanie obowi─ůzków na stanowisku inspektora do spraw ksi─Ögowo┼Ťci.


Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej

Agnieszka Gwardiak

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Ostrów Mazowiecka, dn. 5 listopada 2018 r.

OG┼üOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej og┼éasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07 300 Ostrów Mazowiecka

1. Stanowisko pracy:
INSPEKTOR DO SPRAW KSI─śGOWO┼ÜCI

2. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) prowadzenie rachunkowo┼Ťci jednostki:
• dekretacja i ksi─Ögowanie faktur,
• ksi─Ögowanie wyci─ůgów bankowych,
• ksi─Ögowanie raportów kasowych,
• ksi─Ögowanie przelewów,
• ksi─Ögowanie list p┼éac pracowników,
2) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczo┼Ťci w zakresie spraw ksi─Ögowo-finansowych zleconej przez jednostki nadrz─Ödne,
3) obs┼éuga ksi─Ögowa ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, ┼Ťwiadcze┼ä wychowawczych,
4) rozliczanie list p┼éac pracowników:
• naliczanie podatku od wynagrodze┼ä,
• rozliczenia z ZUS,
5) prowadzenie ksi─ůg inwentarzowych ┼Ťrodków trwa┼éych i pozosta┼éych ┼Ťrodków trwa┼éych,
6) przeprowadzanie inwentaryzacji,
7) prowadzenie spraw ochrony informacji niejawnych.
3. Niezb─Ödne wymagania od kandydatów:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego lub jednego z pa┼ästw Unii Europejskiej b─ůd┼║ te┼╝ innego pa┼ästwa, którego obywatelom na podstawie umów mi─Ödzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przys┼éuguje prawo do podj─Öcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadaj─ůca obywatelstwa polskiego musi posiada─ç znajomo┼Ť─ç j─Özyka polskiego potwierdzon─ů dokumentem okre┼Ťlonym w przepisach o s┼éu┼╝bie cywilnej;
b) posiadanie pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych, i korzystanie z pe┼éni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu, orzeczonym za przest─Öpstwo pope┼énione umy┼Ťlnie lub przest─Öpstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe ekonomiczne.

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a) znajomo┼Ť─ç ustaw: o samorz─ůdzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowo┼Ťci, prawo zamówie┼ä publicznych
b) wiedza z zakresu przepisów podatkowych,
c) do┼Ťwiadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
d) posiadanie nast─Öpuj─ůcych predyspozycji osobowo┼Ťciowych: kreatywno┼Ť─ç, odpowiedzialno┼Ť─ç, zaanga┼╝owanie, komunikatywno┼Ť─ç, umiej─Ötno┼Ť─ç organizowania pracy, odporno┼Ť─ç na stres, systematyczno┼Ť─ç, rzetelno┼Ť─ç.

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) Miejsce ┼Ťwiadczenia pracy: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07 300 Ostrów Mazowiecka.
b) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
c) Pierwsza umowa o prac─Ö b─Ödzie zawarta na czas okre┼Ťlony do 6 m-cy.
d) Praca przy komputerze powy┼╝ej 6 godzin dziennie.

W miesi─ůcu poprzedzaj─ůcym dat─Ö upublicznienia niniejszego og┼éoszenia o naborze wska┼║nik zatrudnienia osób niepe┼énosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz osób niepe┼énosprawnych by┼é ni┼╝szy ni┼╝ 6 %

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny, własnoręcznie podpisany,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, własnoręcznie podpisany,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzaj─ůcych posiadane wykszta┼écenie i kwalifikacje,
e) kserokopie ┼Ťwiadectw pracy, b─ůd┼║ za┼Ťwiadczenie z obecnego miejsca pracy,
f) o┼Ťwiadczenia kandydata o:
´Çş posiadaniu pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych oraz o korzystaniu z pe┼éni praw publicznych,
´Çş braku skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,
´Çş stanie zdrowia umo┼╝liwiaj─ůcym wykonywanie obowi─ůzków,
g) w przypadku ubiegania si─Ö o zatrudnienie osoby posiadaj─ůcej orzeczenie o stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci – kopi─Ö dokumentu potwierdzaj─ůcego niepe┼énosprawno┼Ť─ç

7. Miejsce i termin z┼éo┼╝enia dokumentów
Ofert─Ö i wszystkie wymagane dokumenty nale┼╝y sk┼éada─ç do dnia 19 listopada 2018 r. w siedzibie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka w zamkni─Ötej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urz─Ödnicze – INSPEKTOR DO SPRAW KSI─śGOWO┼ÜCI”.
W przypadku przes┼éania ofert poczt─ů liczy si─Ö data stempla pocztowego.
Z osobami, które spe┼éni─ů wymagania formalne b─Ödzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostan─ů poinformowani telefonicznie lub listownie.
Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji b─Ödzie umieszczona w BIP-ie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej (www.mops.ostrowmaz.pl w zak┼éadce - nabory na wolne stanowiska pracy) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej

Agnieszka Gwardiak

Ostrów Mazowiecka, dn. 5 listopada 2018 r.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informuj─Ö Pani─ů/Pana, ┼╝e przetwarzam Pani/Pana dane osobowe.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzib─ů w: 07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. Warchalskiego 3.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wyznaczyli┼Ťmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mo┼╝e si─Ö Pani/Pan skontaktowa─ç w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: ┼üukasz Bieniek, tel. 512 277 107, e mail: kontakt@biodo24.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
III. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA

W celu zatrudnienia i wype┼éniania obowi─ůzków wynikaj─ůcych z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917) oraz innych ustaw.

IV. KATEGORIE PANI/PANA DANYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY
Zgodnie z art. 221 Kodeksu pracy

V. ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mog─ů by─ç udost─Öpniane nast─Öpuj─ůcym podmiotom:

Bank Spó┼édzielczy w Ostrowi Mazowieckiej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI
MI─śDZYNARODOWYCH

Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

50 lat

VIII. PANI/PANA PRAWA:

Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dost─Öpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) ograniczenia przetwarzania danych.

Mo┼╝e Pani/Pan za┼╝─ůda─ç, aby┼Ťmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wy┼é─ůcznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Pani─ů/Panem dzia┼éa┼ä, je┼╝eli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawid┼éowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, ┼╝eby┼Ťmy je usun─Öli, bo s─ů Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä; lub na czas wniesionego przez Pani─ů/Pana sprzeciwu wzgl─Ödem przetwarzania
danych.

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw z uwagi na szczególn─ů sytuacj─Ö. Ma Pani/Pan tak┼╝e prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych ni┼╝ marketing bezpo┼Ťredni, a tak┼╝e, gdy przetwarzanie jest nam niezb─Ödne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam w┼éadzy publicznej. Powinna Pani/Pan wtedy wskaza─ç nam Pani/Pana szczególn─ů sytuacj─Ö, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania obj─Ötego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarza─ç Pani/Pana dane w tych celach, chyba ┼╝e wyka┼╝emy, ┼╝e podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych s─ů nadrz─Ödne wobec Pani/Pana praw lub te┼╝, ┼╝e dane s─ů nam niezb─Ödne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze┼ä.

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Je┼╝eli uwa┼╝a Pani/Pan, ┼╝e przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem, mo┼╝e Pani/Pan z┼éo┼╝y─ç w tej sprawie skarg─Ö do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych lub innego w┼éa┼Ťciwego organu
nadzorczego.

f) prawo do cofni─Öcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W ka┼╝dej chwili ma Pani/Pan prawo cofn─ů─ç zgod─Ö na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofni─Öcie zgody nie b─Ödzie wp┼éywa─ç na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pan zgody przed jej wycofaniem.

Agnieszka Gwardiak

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej

w Ostrowi Mazowieckiej

Kwestionariusz_kandydat_RODO

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego


Wymagania konieczne:
• wykszta┼écenie: zgodne z art. 116 ustawy o pomocy spo┼éecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1769, z pó┼║n. zm.)
• obywatelstwo polskie,
• pe┼éna zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych oraz korzystanie z pe┼éni praw publicznych,
• stan zdrowia pozwalaj─ůcy na zatrudnienie na ww. stanowisku
Wymagania po┼╝─ůdane:
• sta┼╝ pracy na stanowisku pracownika socjalnego
• znajomo┼Ť─ç regulacji prawnych m.in.: z zakresu pomocy spo┼éecznej, ubezpiecze┼ä spo┼éecznych, przeciwdzia┼éania bezrobociu, uprawnie┼ä osób niepe┼énosprawnych, przepisów o ochronie danych osobowych, Kodeks Post─Öpowania Administracyjnego
• umiej─Ötno┼Ť─ç nawi─ůzywania kontaktów, odporno┼Ť─ç na stres, komunikatywno┼Ť─ç, pozytywny stosunek do klientów, cierpliwo┼Ť─ç, asertywno┼Ť─ç, odpowiedzialno┼Ť─ç, rzetelno┼Ť─ç
• obs┼éuga komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), Pomost
Wymagane dokumenty:
• ┼╝yciorys z przebiegiem dotychczasowej pracy zawodowej z podaniem pe┼énionych funkcji wraz z za┼é─ůczonym listem motywacyjnym
• kopie dokumentów potwierdzaj─ůcych posiadane wykszta┼écenie
• kopie dokumentów potwierdzaj─ůcych sta┼╝ pracy lub za┼Ťwiadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w zatrudnieniu
• na cv podpisana klauzula o tre┼Ťci: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych osobowych), wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w celu wzi─Öcia udzia┼éu w naborze na stanowisko pracownika socjalnego. Zosta┼éem (┼éam) poinformowany (a) o mo┼╝liwo┼Ťci wycofania zgody w ka┼╝dym czasie poprzez przes┼éanie o┼Ťwiadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: sekretariat@mopsostrowmaz.pl, mam ┼Ťwiadomo┼Ť─ç, ┼╝e wycofanie zgody nie wp┼éywa na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów:
• e- mailem na adres: sekretariat@mopsostrowmaz.pl
• do sekretariatu Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej ul. K. Warchalskiego 3, 07 300 Ostrów Mazowiecka; od poniedzia┼éku do pi─ůtku w godz. 8.00 16.00 lub przes┼éanie na wy┼╝ej podany adres O┼Ťrodka

Z┼éo┼╝one dokumenty nie b─Öd─ů odsy┼éane. Informujemy, ┼╝e skontaktujemy si─Ö tylko
z wybranymi osobami spe┼éniaj─ůcymi kryteria w celu zaproszenia na rozmow─Ö.
Ostrów Mazowiecka 30.08.2018 r.
-----
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJ─äCYCH SI─ś O ZATRUDNIENIE W MIEJSKIM O┼ÜRODKU POMOCY SPO┼üECZNEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach niniejszego naboru jest Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej z siedzib─ů w: 07 300 Ostrów Mazowiecka, ul. K. Warchalskiego 3.

Wyznaczyli┼Ťmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mo┼╝na si─Ö skontaktowa─ç w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: ┼üukasz Bieniek, tel. 512 277 107, e mail: kontakt@biodo24.pl lub pisemnie na adres Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia przetwarzane b─Öd─ů wy┼é─ůcznie w celu zwi─ůzanym z nawi─ůzaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przez okres 3 miesi─Öcy. Po tym czasie dane osobowe kandydatów do zatrudnienia zostan─ů przez Administratora Danych trwale usuni─Öte. Administrator Danych informuje, ┼╝e nie prowadzi bazy potencjalnych kandydatów do zatrudnienia.
Dane osobowe przetwarzane w ramach procesu naboru nie b─Öd─ů wysy┼éane do pa┼ästw trzecich. Administrator Danych nie przewiduje te┼╝ udost─Öpniania danych podmiotom trzecim.
Osobom fizycznym, których dane b─Öd─ů przetwarzane w ramach naboru przys┼éuguje prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni─Öcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyra┼╝onej przed jej cofni─Öciem. Ponadto kandydatom do zatrudnienia przys┼éuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaj─ů, i┼╝ przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez kandydata do zatrudnienia danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów zwi─ůzanych z nawi─ůzaniem i przebiegiem zatrudnienia. Dane nie b─Öd─ů przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym równie┼╝ w formie profilowania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Za┼é─ůcznik do zarz─ůdzenia Nr 171/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 20 listopada 2017 r.
OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT
BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

og┼éasza otwarty konkurs ofert na realizacj─Ö zadania publicznego w zakresie ┼Ťwiadczenia us┼éug
opieku┼äczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2018 roku.
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1769 z pó┼║n.zm.) oraz art. 11, art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytkupublicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pó┼║n. zm.),
BURMISTRZ MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA
og┼éasza otwarty konkurs ofert na realizacj─Ö zadania publicznego w zakresie ┼Ťwiadczenia us┼éug
opieku┼äczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2018 roku.
Przedmiotem konkursu jest wy┼éonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznegow zakresie ┼Ťwiadczenia us┼éug opieku┼äczych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w 2018 roku. Zlecenie realizacji zadania publicznego nast─ůpi w formie jego powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji.
Oferta skierowana jest do organizacji pozarz─ůdowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o dzia┼éalno┼Ťci po┼╝ytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç w zakresie pomocy spo┼éecznej.

Zarz─ůdzenie wraz z og┼éoszeniem 

Wzór oferty

Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarz─ůdowych

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, ┼╝e w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, do zatrudnienia na stanowisku

STARSZY REFERENT DO SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

wybrana zosta┼éa Pani Magdalena Wojciechowska, zam. Ostrów Mazowiecka.


UZASADNIENIE

W zwi─ůzku z og┼éoszeniem o naborze wp┼éyn─Ö┼éo 12 ofert pracy. W post─Öpowaniu weryfikacyjnym komisja ustali┼éa, ┼╝e wymogi formalne spe┼éni┼éo 11 kandydatów, co zosta┼éo potwierdzone w wyniku czynno┼Ťci sprawdzaj─ůcych podj─Ötych przez komisj─Ö. Podstaw─ů dalszej procedury rekrutacyjnej by┼éa rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.


Pani Magdalena Wojciechowska spe┼éni┼éa wszystkie wymagania okre┼Ťlone w og┼éoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Legitymuje si─Ö wykszta┼éceniem wy┼╝szym.
W wyniku post─Öpowania konkursowego komisja stwierdzi┼éa, ┼╝e pani Magdalena Wojciechowska posiada odpowiednie wykszta┼écenie, predyspozycje oraz wiedz─Ö z wymaganego zakresu gwarantuj─ůce prawid┼éowe wykonywanie obowi─ůzków na stanowisku ds. administracyjnych.

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej

mgr Barbara K─Ödziora


Ostrów Mazowiecka, 28.09.2016 r.


OG┼üOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej og┼éasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka

1. Stanowisko pracy:
STARSZY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH

2. Zadania wykonywane na stanowisku:
a) obsługa sekretariatu,
b) prowadzenie kancelarii O┼Ťrodka,
c) prowadzenie na bie┼╝─ůco rejestrów kancelaryjnych zgodnie z instrukcj─ů kancelaryjn─ů,
d) kierowanie obiegiem dokumentów i pism wp┼éywaj─ůcych do O┼Ťrodka,
e) obs┼éuga urz─ůdze┼ä biurowych,
f) kontrola funkcjonowania regulaminu organizacyjnego O┼Ťrodka,
g) usprawnienie organizacji pracy O┼Ťrodka wdra┼╝anie nowych metod i technik zarz─ůdzania,
h) kontrola stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej, przepisów BHP,
i) przekazywanie w┼éa┼Ťciwym wydzia┼éom oraz koordynowanie realizacji zada┼ä wynikaj─ůcych z uchwa┼é Rady Miasta, wniosków komisji i ustale┼ä Zarz─ůdu i Burmistrza,
j) realizowanie zada┼ä dotycz─ůcych organizacji za┼éatwiania skarg i wniosków,
k) kontrola stosowania przepisów Kodeksu Post─Öpowania Administracyjnego i innych przepisów przez pracowników O┼Ťrodka,
l) prowadzenie zbioru obowi─ůzuj─ůcych aktów normatywnych oraz podr─Öcznej biblioteki prawnej,
m) prowadzenie spraw z zakresu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej,
n) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem spraw zwi─ůzanych z zamawianiem, rejestrowaniem i likwidacj─ů piecz─Öci
o) prowadzenie zaopatrzenia w ┼Ťrodki czysto┼Ťci, odzie┼╝ ochronn─ů i robocz─ů oraz dokonywanie innych zakupów dla potrzeb O┼Ťrodka w jednostkach handlu detalicznego i hurtowego.
p) prowadzenie ubezpieczenia sprz─Ötu biurowego
q) prowadzenie ksi─ůg inwentarzowych ┼Ťrodków trwa┼éych i pozosta┼éych ┼Ťrodków trwa┼éych,
r) archiwizacja,
s) realizowanie zada┼ä wynikaj─ůcych z systemu kontroli zarz─ůdczej.

3. Niezb─Ödne wymagania od kandydatów:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego lub jednego z pa┼ästw Unii Europejskiej b─ůd┼║ te┼╝ innego pa┼ästwa, którego obywatelom na podstawie umów mi─Ödzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przys┼éuguje prawo do podj─Öcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoba nieposiadaj─ůca obywatelstwa polskiego musi posiada─ç znajomo┼Ť─ç j─Özyka polskiego potwierdzon─ů dokumentem okre┼Ťlonym w przepisach o s┼éu┼╝bie cywilnej;
b) posiadanie pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych, i korzystanie z pe┼éni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu, orzeczonym za przest─Öpstwo pope┼énione umy┼Ťlnie lub przest─Öpstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe,

4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a) znajomo┼Ť─ç ustaw: o samorz─ůdzie gminnym, Prawo zamówie┼ä publicznych, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawa o finansach publicznych,
b) wiedza z zakresu stosowania Instrukcji kancelaryjnej i Kodeksu post─Öpowania administracyjnego,
c) do┼Ťwiadczenie w pracy biurowej,
d) posiadanie nast─Öpuj─ůcych predyspozycji osobowo┼Ťciowych: kreatywno┼Ť─ç, odpowiedzialno┼Ť─ç, zaanga┼╝owanie, komunikatywno┼Ť─ç, umiej─Ötno┼Ť─ç organizowania pracy, odporno┼Ť─ç na stres, systematyczno┼Ť─ç, rzetelno┼Ť─ç.

5. Warunki pracy na stanowisku:
a) Miejsce ┼Ťwiadczenia pracy: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07 300 Ostrów Mazowiecka.
b) Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
c) Pierwsza umowa o prac─Ö b─Ödzie zawarta na czas okre┼Ťlony do 6 m-cy.
d) Praca przy komputerze powy┼╝ej 6 godzin dziennie.

W miesi─ůcu poprzedzaj─ůcym dat─Ö upublicznienia niniejszego og┼éoszenia o naborze wska┼║nik zatrudnienia osób niepe┼énosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz osób niepe┼énosprawnych by┼é ni┼╝szy ni┼╝ 6 %

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny, własnoręcznie podpisany,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, własnoręcznie podpisany,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzaj─ůcych posiadane wykszta┼écenie i kwalifikacje,
e) kserokopie ┼Ťwiadectw pracy, b─ůd┼║ za┼Ťwiadczenie z obecnego miejsca pracy,
f) o┼Ťwiadczenia kandydata o:
- posiadaniu pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych oraz o korzystaniu z pe┼éni praw publicznych,
- braku skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,
- stanie zdrowia umo┼╝liwiaj─ůcym wykonywanie obowi─ůzków,
- tre┼Ťci: Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb─Ödnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 922) oraz ustaw─ů z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz─ůdowych. (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 902)
g) w przypadku ubiegania si─Ö o zatrudnienie osoby posiadaj─ůcej orzeczenie o stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci – kopi─Ö dokumentu potwierdzaj─ůcego niepe┼énosprawno┼Ť─ç

7. Miejsce i termin z┼éo┼╝enia dokumentów
Ofert─Ö i wszystkie wymagane dokumenty nale┼╝y sk┼éada─ç do dnia 16 wrze┼Ťnia 2016 r. w siedzibie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka w zamkni─Ötej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urz─Ödnicze – STARSZY REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH”.
W przypadku przes┼éania ofert poczt─ů liczy si─Ö data stempla pocztowego.
Z osobami, które spe┼éni─ů wymagania formalne b─Ödzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostan─ů poinformowani telefonicznie lub listownie.
Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji b─Ödzie umieszczona w BIP-ie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej (www.mops.ostrowmaz.pl w zak┼éadce - nabory na wolne stanowiska pracy) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

kwestionariusz_kandydat.pdf


Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej

mgr Barbara K─Ödziora

Ostrów Mazowiecka, dn. 6 wrze┼Ťnia 2016 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, ┼╝e w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, do zatrudnienia na stanowisku

REFERENT DO SPRAW ŚWIADCZEŃ

wybrana zosta┼éa Pani Iwona D┼éugo┼é─Öcka, zam. Ostrów Mazowiecka.


UZASADNIENIE

W zwi─ůzku z og┼éoszeniem o naborze wp┼éyn─Ö┼éo 7 ofert pracy. W post─Öpowaniu weryfikacyjnym komisja ustali┼éa, ┼╝e wymogi formalne spe┼éniaj─ů wszyscy kandydaci, co zosta┼éo potwierdzone w wyniku czynno┼Ťci sprawdzaj─ůcych podj─Ötych przez komisj─Ö. Podstaw─ů dalszej procedury rekrutacyjnej by┼éa rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami.

W wyniku postępowania konkursowego Pani Iwona Długołęcka uzyskała akceptację komisji.

Pani Iwona D┼éugo┼é─Öcka spe┼éni┼éa wszystkie wymagania okre┼Ťlone w og┼éoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Legitymuje si─Ö wykszta┼éceniem wy┼╝szym magisterskim z zakresu zarz─ůdzania organizacjami. Posiada 17-letni sta┼╝ pracy biurowej, do┼Ťwiadczenie w zakresie wydawania decyzji administracyjnych oraz umiej─Ötno┼Ťci gwarantuj─ůce prawid┼éowe wykonywanie obowi─ůzków na stanowisku referenta do spraw ┼Ťwiadcze┼ä.

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej

mgr Barbara K─Ödziora


Ostrów Mazowiecka, 29.07.2015 r.OG┼üOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE
Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej og┼éasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07 300 Ostrów Mazowiecka

1. Stanowisko pracy:
REFERENT DO SPRAW ŚWIADCZEŃ
2. Zadania wykonywane na stanowisku:
1. sporz─ůdzanie decyzji administracyjnych z zakresu ┼Ťwiadcze┼ä z pomocy spo┼éecznej zgodnie z ustaw─ů o pomocy spo┼éecznej i innymi przepisami,
2. opracowywanie decyzji w sprawach o umieszczenie w Środowiskowym Domu Samopomocy,
3. prowadzenie post─Öpowa┼ä w sprawach ┼Ťwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
4. prowadzenie rejestrów ┼Ťwiadcze┼ä,
5. terminowe załatwianie spraw,
6. sporz─ůdzanie sprawozda┼ä kwartalnych, pó┼érocznych i rocznych z udzielonych ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej – pieni─Ö┼╝nych, w naturze i us┼éugach,
7. prowadzenie dokumentacji dotycz─ůcej sprawozdawczo┼Ťci,
8. wspó┼édzia┼éanie z organizacjami spo┼éecznymi,
9. wydawanie za┼Ťwiadcze┼ä klientom O┼Ťrodka o udzielonych formach pomocy,
10. opracowywanie odwołań od decyzji administracyjnych,
11. sporz─ůdzanie list wyp┼éat ze ┼Ťwiadcze┼ä pieni─Ö┼╝nych pomocy spo┼éecznej,
12. obs┼éuga informatycznego programu dotycz─ůcego ewidencji i obs┼éugi klientów pomocy spo┼éecznej.
3. Niezb─Ödne wymagania od kandydatów:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych, i korzystanie z pe┼éni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu, orzeczonym za przest─Öpstwo pope┼énione umy┼Ťlnie lub przest─Öpstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- wykształcenie wyższe,
- znajomo┼Ť─ç ustaw: o pomocy spo┼éecznej, o ochronie zdrowia psychicznego, Kodeks Post─Öpowania Administracyjnego.
4. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1. umiej─Ötno┼Ť─ç obs┼éugi komputera i innych urz─ůdze┼ä biurowych,
2. znajomo┼Ť─ç programów Office,
3. do┼Ťwiadczenie zawodowe,
4. posiadanie nast─Öpuj─ůcych predyspozycji osobowo┼Ťciowych: kreatywno┼Ť─ç, odpowiedzialno┼Ť─ç, zaanga┼╝owanie, komunikatywno┼Ť─ç, umiej─Ötno┼Ť─ç organizowania pracy, odporno┼Ť─ç na stres, systematyczno┼Ť─ç, rzetelno┼Ť─ç,
5. dyspozycyjno┼Ť─ç
4. Warunki pracy na stanowisku:
1. Miejsce ┼Ťwiadczenia pracy: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07 300 Ostrów Mazowiecka.
2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy: 40 godzin tygodniowo, 8 godzin dziennie.
3. Pierwsza umowa o prac─Ö b─Ödzie zawarta na czas okre┼Ťlony do 6 m-cy.
4. Praca przy komputerze powy┼╝ej 6 godzin dziennie.
5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny, własnoręcznie podpisany,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, własnoręcznie podpisany,
c) kwestionariusz osobowy,
d) kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzaj─ůcych posiadane wykszta┼écenie i kwalifikacje,
e) kserokopie ┼Ťwiadectw pracy, b─ůd┼║ za┼Ťwiadczenie z obecnego miejsca pracy,
f) o┼Ťwiadczenie kandydata o:
- posiadaniu pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych oraz o korzystaniu z pe┼éni praw publicznych,
- braku skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu za umy┼Ťlne przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,
- stanie zdrowia umo┼╝liwiaj─ůcym wykonywanie obowi─ůzków,
- tre┼Ťci: Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezb─Ödnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zmianami) oraz ustaw─ů z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz─ůdowych. (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 1202)
6. Miejsce i termin z┼éo┼╝enia dokumentów
Ofert─Ö i wszystkie wymagane dokumenty nale┼╝y sk┼éada─ç do dnia 17 lipca 2015 r. w siedzibie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej, ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka w zamkni─Ötej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urz─Ödnicze - referent do spraw ┼Ťwiadcze┼ä”.
W przypadku przes┼éania ofert poczt─ů liczy si─Ö data stempla pocztowego.
Z osobami, które spe┼éni─ů wymagania formalne b─Ödzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o czym kandydaci zostan─ů poinformowani telefonicznie lub listownie.
Po przeprowadzonych rozmowach informacja o wyniku rekrutacji b─Ödzie umieszczona w BIP-ie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej (www.mops.ostrowmaz.pl w zak┼éadce - nabory na wolne stanowiska pracy) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

kwestionariusz osobowy.pdf


Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej

mgr Barbara K─Ödziora

Ostrów Mazowiecka, dn. 30 czerwca 2015 r.


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy oferty z dnia 4 maja 2015r. w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. K. Warchalskiego 3, w sprawie poszukiwania osób mog─ůcych ┼Ťwiadczy─ç specjalistyczne us┼éugi opieku┼äcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Oferty dotycz─ůce realizacji specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
- Pani Gra┼╝yny Borowej w zakresie terapii logopedycznej,

- Pani Agnieszki Kotowskiej w zakresie fizjoterapii,

spe┼éniaj─ů wszystkie wymagania niezb─Ödne do realizacji specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych zgodnie z §3 Rozporz─ůdzenia Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 22 wrze┼Ťnia 2005 roku w sprawie specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych (Dz.U. Nr 189 poz.15498, z po┼║n. m.)

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Barbara K─Ödziora


Ostrów Mazowiecka, 04 maja 2015 r.

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. K. Warchalskiego 3 poszukuje do pracy osób mog─ůcych ┼Ťwiadczy─ç specjalistyczne us┼éugi opieku┼äcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


Warunki wspó┼épracy:
- Us┼éuga. Zatrudnienie na umow─Ö zlecenie nast─ůpi po otrzymaniu ┼Ťrodków finansowych na realizacj─Ö zadania.
Zakres przewidzianych działań obejmuje:
- ┼Ťwiadczenie specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Ostrów Mazowiecka - w zakresie rehabilitacji fizycznej i terapii logopedycznej.
Wymagania niezb─Ödne:
Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporz─ůdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo┼éecznej z dnia 22 wrze┼Ťnia 2005 roku w sprawie specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych (Dz.U. Nr 189 poz. 1598 z 2005 r. z pó┼║n. zm.)
1. Specjalistyczne us┼éugi s─ů ┼Ťwiadczone przez osoby posiadaj─ůce kwalifikacje do wykonywania zawodu :pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zaj─Öciowego, piel─Ögniarki, asystenta osoby niepe┼énosprawnej, opiekunki ┼Ťrodowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu daj─ůcego wiedz─Ö i umiej─Ötno┼Ťci pozwalaj─ůce ┼Ťwiadczy─ç okre┼Ťlone specjalistyczne us┼éugi.
2. Osoby ┼Ťwiadcz─ůce specjalistyczne us┼éugi dla osób z zaburzeniami psychicznymi musz─ů posiada─ç co najmniej pó┼éroczny sta┼╝ w jednej z nast─Öpuj─ůcych jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy spo┼éecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce o┼Ťwiatowej, do której ucz─Öszczaj─ů dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upo┼Ťledzeniem umys┼éowym;
4) o┼Ťrodku terapeutyczno -edukacyjno-wychowawczym;
5) zakładzie rehabilitacji;
6) innej jednostce ni┼╝ wymienione w pkt. 1 – 5, ┼Ťwiadcz─ůcej specjalistyczne us┼éugi opieku┼äcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne us┼éugi mog─ů by─ç ┼Ťwiadczone przez osoby, które zdobywaj─ů lub podnosz─ů kwalifikacje zawodowe okre┼Ťlone w ust. 1, posiadaj─ů co najmniej roczny sta┼╝ pracy w jednostkach , o których mowa w ust. 2 i maj─ů zapewnion─ů mo┼╝liwo┼Ť─ç konsultacji z osobami ┼Ťwiadcz─ůcymi specjalistyczne us┼éugi, posiadaj─ůcymi wymagane kwalifikacje.
Powy┼╝szy sta┼╝ nie mo┼╝e by─ç zast─ůpiony nawet pó┼érocznym kursem w zakresie ┼Ťwiadczenia specjalistycznych us┼éug opieku┼äczych, ani praktyk─ů odbywan─ů w czasie studiów.
Wymagane dokumenty:
- aktualne CV;
- kserokopie dyplomów potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie oraz kserokopie za┼Ťwiadcze┼ä o uko┼äczonych kursach i szkoleniach;
- dokumenty potwierdzaj─ůce spe┼énienie wymaga┼ä kwalifikacyjnych ustalonych w ww. rozporz─ůdzeniu- dokumentuj─ůcych posiadane do┼Ťwiadczenie zawodowe w pracy z osobami o danym rodzaju schorzenia,
- o┼Ťwiadczenie o niekaralno┼Ťci nast─Öpuj─ůcej tre┼Ťci:
„O┼Ťwiadczam, ┼╝e nie by┼éem/am karany /a za przest─Öpstwo pope┼énione umy┼Ťlnie i nie toczy si─Ö przeciwko mnie post─Öpowanie karne”.
- o┼Ťwiadczenie dotycz─ůce zgody na przetwarzanie danych osobowych o tre┼Ťci:
„O┼Ťwiadczam, ┼╝e wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb─Ödnych do realizacji procesu rekrutacji,( zgodnie z ustawa z dnia 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2014r. poz. 1182 z po┼║n. zm.).
Sposób i termin sk┼éadania dokumentów:
- wymagane dokumenty nale┼╝y sk┼éada─ç w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej ul. K. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka, Tel. 29 74 532 41, osobi┼Ťcie lub korespondencyjnie z dopiskiem „Specjalistyczne us┼éugi opieku┼äcze , do dnia 22.05.2015 r. do godz. 15.30.
Dodatkowe informacje:
Dokumenty osób, które nie zosta┼éy zakwalifikowane wykonania zadanie nie b─Öd─ů odsy┼éane. Wyniki rekrutacji zostan─ů zamieszczone na tablicy og┼éosze┼ä w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej oraz na stronie internetowej O┼Ťrodka.

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej
w Ostrowi Mazowieckiej
Barbara K─Ödziora


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, ┼╝e w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka, do zatrudnienia na stanowisku

starszego referenta ds. funduszu alimentacyjnego

wybrana zosta┼éa Pani Joanna Wróblewska, zamieszka┼éa Luboty┼ä W┼éóki.


Uzasadnienie wyboru

Pani Joanna Wróblewska spe┼éni┼éa wszystkie wymagania okre┼Ťlone w og┼éoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Legitymuje si─Ö wykszta┼éceniem wy┼╝szym. W Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej odby┼éa sta┼╝ dla bezrobotnych oraz jest zatrudniona na umow─Ö o prac─Ö w ramach prac interwencyjnych.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykaza┼éa si─Ö bardzo dobr─ů znajomo┼Ťci─ů wymaganych przepisów gwarantuj─ůc─ů prawid┼éowe wykonywanie powierzonych obowi─ůzków na stanowisku starszego referenta ds. funduszu alimentacyjnego .
┼╗aden z kontrkandydatów nie legitymowa┼é si─Ö sta┼╝em pracy w jednostce samorz─ůdowej.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykszta┼écenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmow─Ö kwalifikacyjn─ů.


Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej

mgr Barbara K─Ödziora

Ostrów Mazowiecka, 5 czerwca 2012 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej og┼éasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej, ul. 3 Maja 57, 07-300 Ostrów Mazowiecka

1. Stanowisko pracy:

STARSZY REFERENT DS. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2. Wymagania niezb─Ödne:
a) obywatelstwo polskie (o stanowisko mog─ů ubiega─ç si─Ö równie┼╝ osoby nie posiadaj─ůce obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia,
b) wykształcenie wyższe,
c) pe┼éna zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, korzystanie z pe┼éni praw publicznych,
d) niekaralno┼Ť─ç za przest─Öpstwa pope┼énione umy┼Ťlnie ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,
e) nieposzlakowana opinia,
f) znajomo┼Ť─ç ustaw: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o post─Öpowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeks Post─Öpowania Administracyjnego.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a) do┼Ťwiadczenie zawodowe,
b) umiej─Ötno┼Ť─ç obs┼éugi komputera i innych urz─ůdze┼ä biurowych,
c) znajomo┼Ť─ç programów: TT-Fundusz Alimentacyjny, Office,
d) posiadanie nast─Öpuj─ůcych predyspozycji osobowo┼Ťciowych: kreatywno┼Ť─ç, odpowiedzialno┼Ť─ç, zaanga┼╝owanie, komunikatywno┼Ť─ç, umiej─Ötno┼Ť─ç organizowania pracy, odporno┼Ť─ç na stres, systematyczno┼Ť─ç, rzetelno┼Ť─ç,
e) dyspozycyjno┼Ť─ç.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:
a) ustalanie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego i przygotowywanie decyzji,
b) prowadzenie dzia┼éa┼ä wobec d┼éu┼╝nika alimentacyjnego przeciwko, któremu egzekucja okaza┼éa si─Ö bezskuteczna,
c) przeprowadzanie wywiadu alimentacyjnego,
d) sporz─ůdzanie niezb─Ödnych sprawozda┼ä.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Stanowisko pracy: stanowisko pracy zwi─ůzane z prac─ů przy komputerze, kontaktem z interesantem.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) ┼╝yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzaj─ůcych posiadane wykszta┼écenie i kwalifikacje,
d) kopie ┼Ťwiadectw pracy
g) o┼Ťwiadczenie o posiadaniu pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych, o korzystaniu z pe┼éni praw publicznych. o niekaralno┼Ťci za przest─Öpstwa pope┼énione umy┼Ťlnie,
h) o┼Ťwiadczenie o wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie na potrzeby post─Öpowania konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó┼║niejszymi zmianami) oraz ustaw─ů z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz─ůdowych. (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 pó┼║niejszymi zmianami).
7. W miesi─ůcu poprzedzaj─ůcym dat─Ö upublicznienia og┼éoszenia wska┼║nik zatrudnienia osób niepe┼énosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo┼éecznej oraz zatrudnieniu osób niepe┼énosprawnych, jest ni┼╝szy ni┼╝ 6%.

6. Miejsce i termin z┼éo┼╝enia dokumentów
Ofert─Ö i wszystkie wymagane dokumenty nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç osobi┼Ťcie lub przes┼éa─ç na adres Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 57, 07 300 Ostrów Mazowiecka, w zamkni─Ötej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszego referenta ds. funduszu alimentacyjnego do dnia 25 maja 2012 r. (decyduje data faktycznego wp┼éywu do urz─Ödu).


Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej

mgr Barbara K─Ödziora


Ostrów Mazowiecka, dn. 15.05.2012 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, ┼╝e w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka, do zatrudnienia na stanowisku

starszego referenta ds. administracyjnych

wybrana zosta┼éa Pani Monika Py┼Ťk, zamieszka┼éa w Ostrowi Mazowieckiej.

Uzasadnienie wyboru

Pani Monika Py┼Ťk spe┼éni┼éa wszystkie wymagania okre┼Ťlone w og┼éoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Posiada wykszta┼écenie wy┼╝sze magisterskie na kierunku zarz─ůdzanie i marketing. W Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej odby┼éa sta┼╝ dla bezrobotnych, by┼éa zatrudniona w ramach prac interwencyjnych oraz na podstawie umowy o prac─Ö na zast─Öpstwo.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykaza┼éa si─Ö wiedz─ů i umiej─Ötno┼Ťciami gwarantuj─ůcymi prawid┼éowe wykonywanie powierzonych obowi─ůzków na stanowisku starszego referenta ds. administracyjnych .
┼╗aden z kontrkandydatów nie legitymowa┼é si─Ö sta┼╝em pracy w jednostce samorz─ůdowej.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykszta┼écenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej oraz w oparciu o rozmow─Ö kwalifikacyjn─ů.


Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej

mgr Barbara K─Ödziora


Ostrów Mazowiecka, 25 pa┼║dziernika 2011 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej og┼éasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej, ul. 3 Maja 57, 07-300 Ostrów Mazowiecka

1. Stanowisko pracy:
Starszy referent ds. administracyjnych

2. Niezb─Ödne wymagania od kandydatów:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) posiadanie pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych, i korzystanie z pe┼éni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu, orzeczonym za przest─Öpstwo pope┼énione umy┼Ťlnie lub przest─Öpstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykszta┼écenie wy┼╝sze II stopnia (magisterskie) o kierunku administracja lub zarz─ůdzanie i marketing,
f) znajomo┼Ť─ç przepisów prawnych reguluj─ůcych ustrój i kompetencje samorz─ůdu gminnego.

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a) umiej─Ötno┼Ť─ç obs┼éugi komputera, poczty elektronicznej i innych urz─ůdze┼ä biurowych,
b) znajomo┼Ť─ç programów Office,
c) do┼Ťwiadczenie zawodowe,
d) posiadanie nast─Öpuj─ůcych predyspozycji osobowo┼Ťciowych: kreatywno┼Ť─ç, odpowiedzialno┼Ť─ç, zaanga┼╝owanie, komunikatywno┼Ť─ç, umiej─Ötno┼Ť─ç organizowania pracy, odporno┼Ť─ç na stres, systematyczno┼Ť─ç, rzetelno┼Ť─ç,
e) dyspozycyjno┼Ť─ç

4. Zadania wykonywane na stanowisku:
a) obsługa sekretariatu,
b) nadzór nad wewn─Ötrznym obiegiem dokumentów,
c) obs┼éuga administracyjna O┼Ťrodka w zakresie przestrzegania przepisów BHP, ubezpiecze┼ä itp.,
d) archiwizacja dokumentów,
e) prowadzenie dokumentacji w zakresie skarg i wniosków.

5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) ┼╝yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzaj─ůcych posiadane wykszta┼écenie i kwalifikacje,
d) kopie ┼Ťwiadectw pracy
g) o┼Ťwiadczenie o posiadaniu pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych, o korzystaniu z pe┼éni praw publicznych. o niekaralno┼Ťci za przest─Öpstwa pope┼énione umy┼Ťlnie,
h) o┼Ťwiadczenie o wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie na potrzeby post─Öpowania konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó┼║niejszymi zmianami) oraz ustaw─ů z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz─ůdowych. (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 pó┼║niejszymi zmianami)

6. Miejsce i termin z┼éo┼╝enia dokumentów
Ofert─Ö i wszystkie wymagane dokumenty nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç osobi┼Ťcie lub przes┼éa─ç na adres Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 57, 07 300 Ostrów Mazowiecka, w zamkni─Ötej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszego referenta ds. administracyjnych do dnia 19 pa┼║dziernika 2011 r. (decyduje data faktycznego wp┼éywu do urz─Ödu).


Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej

mgr Barbara K─Ödziora


Ostrów Mazowiecka, dn. 06.10.2011 r.


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU
NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, ┼╝e w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka, do zatrudnienia na stanowisku

starszego referenta ds. ksi─Ögowo┼Ťci

wybrana została Pani Anna Fidura, zamieszkała w Ostrowi Mazowieckiej.

Uzasadnienie wyboru

Spo┼Ťród dwóch kandydatek, które zg┼éosi┼éy si─Ö w dniu 19 kwietnia 2011 roku na rozmow─Ö kwalifikacyjn─ů Pani Anna Fidura wykaza┼éa si─Ö najbardziej odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na stanowisku starszego referenta ds. ksi─Ögowo┼Ťci.

Kandydatka legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim na kierunku ekonomia.
Wa┼╝nym atutem kandydatki by┼é sta┼╝ pracy na stanowisku starszego referenta ds. osobowych i p┼éac w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej. Na tym stanowisku pracy kandydatka naby┼éa szereg umiej─Ötno┼Ťci przydatnych w pracy na stanowisku starszego referenta ds. ksi─Ögowo┼Ťci.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykaza┼éa si─Ö znajomo┼Ťci─ů ustaw wskazanych w og┼éoszeniu o naborze na wolne stanowisko urz─Ödnicze. Ponadto zaprezentowa┼éa szerok─ů wiedz─Ö w zakresie obs┼éugi programów informatycznych, w tym tak┼╝e wymaganych w pracy na w/w stanowisku.
Nabór przeprowadzono na podstawie analizy wykszta┼écenia i dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej kandydatek oraz w oparciu o rozmow─Ö kwalifikacyjn─ů, podczas której kandydatki prezentowa┼éy swoje kwalifikacje i umiej─Ötno┼Ťci zawodowe.


Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej

 mgr Barbara K─Ödziora


Ostrów Mazowiecka, 20 kwietnia 2011 r.OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZ─śDNICZE

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej og┼éasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urz─Ödnicze w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej, ul. 3 Maja 57, 07-300 Ostrów Mazowiecka

1. Stanowisko pracy:
starszy referent ds. ksi─Ögowo┼Ťci

2. Niezb─Ödne wymagania od kandydatów:
a) posiadanie pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych i korzystanie z pe┼éni praw publicznych,
b) ukończone studia wyższe o kierunku ekonomia,
c) posiadanie obywatelstwa polskiego - z zastrze┼╝eniem art 11 ust 2 i 3 ustawy o pracownikach samorz─ůdowych,
d) stan zdrowia pozwalaj─ůcy na zatrudnienie na wy┼╝ej wskazanym stanowisku pracy,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem s─ůdu, orzeczonym za przest─Öpstwo pope┼énione umy┼Ťlnie,
f) znajomo┼Ť─ç: ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o rachunkowo┼Ťci
g) do┼Ťwiadczenie zawodowe.
3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
a) obs┼éuga komputera – program Office,
b) obsługa programu Eurobudżet oraz HomeNet,
c) posiadanie nast─Öpuj─ůcych predyspozycji osobowo┼Ťciowych:
odpowiedzialno┼Ť─ç, zaanga┼╝owanie, umiej─Ötno┼Ť─ç organizowania pracy, odporno┼Ť─ç na stres, systematyczno┼Ť─ç, rzetelno┼Ť─ç,
d) dyspozycyjno┼Ť─ç.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:
a) prowadzenie rachunkowo┼Ťci jednostki:
• dekretacja i ksi─Ögowanie faktur,
• ksi─Ögowanie wyci─ůgów bankowych,
• ksi─Ögowanie raportów kasowych,
• ksi─Ögowanie przelewów,
• ksi─Ögowanie list p┼éac pracowników
b) prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczo┼Ťci w zakresie spraw ksi─Ögowo-finansowych zleconej przez jednostki nadrz─Ödne,
c) obsługa księgowa Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,
d) rozliczanie list p┼éac pracowników:
• naliczanie podatku od wynagrodze┼ä,
• rozliczanie z ZUS
e) zast─Öpstwo osoby obs┼éuguj─ůcej kas─Ö,
f) przeprowadzanie inwentaryzacji.

5. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) ┼╝yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
c) kserokopie dyplomów potwierdzaj─ůcych wykszta┼écenie i kwalifikacje,
d) kserokopie za┼Ťwiadcze┼ä o uko┼äczonych kursach, szkoleniach,
h) o┼Ťwiadczenie o posiadaniu pe┼énej zdolno┼Ťci do czynno┼Ťci prawnych, o niekaralno┼Ťci za przest─Öpstwa pope┼énione umy┼Ťlnie, o korzystaniu z pe┼éni praw publicznych, oraz o stanie zdrowia pozwalaj─ůcym na zatrudnienie na w/w stanowisku
i) o┼Ťwiadczenie o wyra┼╝eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb post─Öpowania konkursowego.

6. Miejsce i termin z┼éo┼╝enia dokumentów
Ofert─Ö i wszystkie wymagane dokumenty nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç osobi┼Ťcie w godzinach od 8.00-16.00 od poniedzia┼éku do pi─ůtku lub przes┼éa─ç na adres Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 57, 07 300 Ostrów Mazowiecka, w zamkni─Ötej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko starszego referenta ds. ksi─Ögowo┼Ťci” do dnia 15 kwietnia 2011 r. (decyduje data faktycznego wp┼éywu do urz─Ödu).


Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej

mgr Barbara K─Ödziora


Ostrów Mazowiecka, dn. 31.03.2011 r.Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 14.09.2020
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 10.03.2011
Dokument ogl─ůdany razy: 19 427