´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

Zapytania ofertowe

Ostrów Mazowiecka 09.09.2020r.

MOPS.272.6.2020


ZAPYTANIE OFERTOWE
na realizacj─Ö us┼éugi o warto┼Ťci szacunkowej poni┼╝ej 30 000 euro.

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej zwany równie┼╝ „Zamawiaj─ůcym” zwraca si─Ö uprzejm─ů pro┼Ťb─ů o przedstawienie oferty na us┼éug─Ö dostawy oraz dzier┼╝awy (najmu) urz─ůdzenia wielofunkcyjnego.

Niniejsze post─Öpowanie prowadzone jest na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówie┼ä publicznych. (t.j.Dz.U.z 2019r.poz 1843 z pó┼╝n.zm.)


I. ZAMAWIAJ─äCY
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej
Ul. K. Warchalskiego 3
07-300 Ostrów Mazowiecka
Tel. 297453241
Fax 29 7453241
e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest us┼éuga dostawy oraz dzier┼╝awy (najmu) 1 sztuki urz─ůdzenia wielofunkcyjnego (ksero, drukarka, skaner) wraz z obs┼éug─ů serwisow─ů na potrzeby Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

Zapytanie ofertowe

                

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                Ostrów Mazowiecka, dn. 03 pa┼║dziernika 2019r.
MC.222.4.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE


[Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówie┼ä publicznych]

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do sk┼éadania ofert na dostaw─Ö fabrycznie nowego sprz─Ötu elektronicznego, w tym komputerowego.
30236000-2 Ró┼╝ny sprz─Öt komputerowy
32320000-2 Sprz─Öt telewizyjny i audiowizualny

Zapytanie ofertowe 

Za┼é─ůcznik nr 1 Specyfikacja techniczna 

Za┼é─ůcznik nr 2 Formularz ofertowy 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ostrów Mazowiecka, 2014-11-18


INFORMACJA
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, informuje, i┼╝ w dniu 18.11.2014r zosta┼éo rozstrzygni─Öte Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjno┼Ťci nr ZO.CRZL.7.2014 na wykonanie us┼éugi cateringu dla uczestników konferencji podsumowuj─ůcej realizacj─Ö projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej .
W oparciu o kryteria oceny ofert, okre┼Ťlone w zapytaniu ofertowym, dokona┼é wyboru jako najkorzystniejszej oferty z┼éo┼╝onej przez:

Firma Handlowo-Usługowa
Ul. Rubinkowskiego 8
07-300 Ostrów Mazowiecka

Zamawiaj─ůcy informuje tak┼╝e, ┼╝e w przedmiotowym zapytaniu:
- wpłynęła jedna oferta;
- nie wykluczono ┼╝adnej oferty;
- nie odrzucono ┼╝adnej oferty.


Ostrów Mazowiecka, dnia 05.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO.CRZL.7.2014
dla zamówie┼ä o warto┼Ťci nie przekraczaj─ůcej
wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych równowarto┼Ťci kwoty 30 000 euro
Dotycz─ůce projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” w ramach Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej, Dzia┼éanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spo┼éecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja spo┼éeczna Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej z siedzib─ů w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, jako Realizator programu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” stosuj─ůc zasad─Ö konkurencyjno┼Ťci zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů o z┼éo┼╝enie oferty cenowej dotycz─ůcej przygotowania cateringu bankietowego dla ok. 35 osób na potrzeby konferencji podsumowuj─ůcej realizacj─Ö w/w Projektu.

zapytanie ofertowe catering.pdf


Ostrów Mazowiecka, 2014-09-24


INFORMACJA
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, informuje, i┼╝ w dniu 24.09.2014r zosta┼éo rozstrzygni─Öte Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjno┼Ťci nr ZO.CRZL.6.2014 dot. przygotowania cateringu dla dzieci i m┼éodzie┼╝y podczas festynu promocyjnego dnia 28.09.2014r w ramach projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej . W oparciu o kryteria oceny ofert, okre┼Ťlone w zapytaniu ofertowym, dokona┼é wyboru jako najkorzystniejszej oferty z┼éo┼╝onej przez:

Firma Handlowo-Usługowa

Marek Pecura
ul. Rubinkowskiego 8
07-300 Ostrów Mazowiecka

Zamawiaj─ůcy informuje tak┼╝e, ┼╝e w przedmiotowym zapytaniu:
- wpłynęła jedna oferta;
- nie wykluczono ┼╝adnej oferty;
- nie odrzucono ┼╝adnej oferty.


Ostrów Mazowiecka, 2014-09-24

INFORMACJA
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, informuje, i┼╝ w dniu 24.09.2014r zosta┼éo rozstrzygni─Öte Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjno┼Ťci nr ZO.CRZL.5.2014 dot. organizacji festynu promuj─ůcego w ramach projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej. W oparciu o kryteria oceny ofert, okre┼Ťlone w zapytaniu ofertowym, dokona┼é wyboru jako najkorzystniejszej oferty z┼éo┼╝onej przez:

Discoland
Ul. Piaski 51
07-310 Komorowo


Ostrów Mazowiecka, 18.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO.CRZL.6.2014
dla zamówie┼ä o warto┼Ťci nie przekraczaj─ůcej
wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych równowarto┼Ťci kwoty 30 000 euro
Dotycz─ůce projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” w ramach Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej, Dzia┼éanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spo┼éecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja spo┼éeczna Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej z siedzib─ů w Ostrowi Mazowieckiej przy
ul.K. Warchalskiego 3, jako Realizator programu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” stosuj─ůc zasad─Ö konkurencyjno┼Ťci zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů o z┼éo┼╝enie oferty cenowej dotycz─ůcej przygotowania cateringu dla dzieci i m┼éodzie┼╝y podczas festynu integracyjnego dnia 28 wrze┼Ťnia 2014 r.

zapytanie ofertowe ZO_CRZL_6_2014.pdf


Ostrów Mazowiecka, 17.09.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO.CRZL.5.2014
dla zamówie┼ä o warto┼Ťci nie przekraczaj─ůcej
wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych równowarto┼Ťci kwoty 30 000 euro
Dotycz─ůce projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” w ramach Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej, Dzia┼éanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spo┼éecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja spo┼éeczna Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej z siedzib─ů w Ostrowi Mazowieckiej przy
ul.K. Warchalskiego 3, jako Realizator programu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” stosuj─ůc zasad─Ö konkurencyjno┼Ťci zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů o z┼éo┼╝enie oferty cenowej dotycz─ůcej organizacji festynu, w ramach promocji projektu. Festyn odb─Ödzie si─Ö 28 wrze┼Ťnia 2014 r.

zapytanie ofertowe_ZO.CRZL.5.2014.pdf


Ostrów Mazowiecka, 15.05.2014 r.

INFORMACJA

o wyborze podmiotu dla zamówienia ofertowego nr ZO.CRZL.4.2014 w ramach procedury konkurencyjno┼Ťci o warto┼Ťci nie przekraczaj─ůcej wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych warto┼Ťci kwoty 30 000 euro, dla którego przedmiotem zamówienia w drodze zapytania ofertowego by┼éo organizacja i przeprowadzenie us┼éugi szkoleniowej w ramach projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego.

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, i┼╝ w oparciu o kryteria oceny ofert, okre┼Ťlone w zapytaniu ofertowym, dokona┼é wyboru jako najkorzystniejszej oferty z┼éo┼╝onej przez:

Global Training Centre Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 44 p. 601
00-024 Warszawa

Zamawiaj─ůcy informuje tak┼╝e, ┼╝e w przedmiotowym zapytaniu:
- wpłynęła jedna oferta
- nie wykluczono ┼╝adnego wykonawcy
- nie odrzucono ┼╝adnej oferty


Ostrów Mazowiecka, 05.05.2014 r.

INFORMACJA

o wyborze podmiotu dla zamówienia ofertowego nr ZO.CRZL.3.2014 w ramach procedury konkurencyjno┼Ťci o warto┼Ťci nie przekraczaj─ůcej wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych warto┼Ťci kwoty 30 000 euro, dla którego przedmiotem zamówienia w drodze zapytania ofertowego by┼éo wykonanie i dostawa plakatów i ulotek na rzecz realizacji projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego.

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, i┼╝ w oparciu o kryteria oceny ofert, okre┼Ťlone w zapytaniu ofertowym, dokona┼é wyboru jako najkorzystniejszej oferty z┼éo┼╝onej przez:

Agencja Reklamowa
Borys Rudajko
Ul. Warszawska 4
05-240 Tłuszcz

Zamawiaj─ůcy informuje tak┼╝e, ┼╝e w przedmiotowym zapytaniu:
- wpłynęła jedna oferta
- nie wykluczono ┼╝adnego wykonawcy
- nie odrzucono ┼╝adnej oferty


Ostrów Mazowiecka, dnia 28.04.2014r.

Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjno┼Ťci nr ZO.CRZL.4.2014

Przedmiotem Zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiaj─ůcego us┼éugi szkoleniowej w ramach projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego oraz ┼Ťwiadczenie dostaw i us┼éug ┼Ťci┼Ťle z tymi us┼éugami zwi─ůzanymi.

zapytanie ofertowe szkolenia.pdf


Ostrów Mazowiecka, 16.04.2014 r.

INFORMACJA

o wyborze podmiotu dla zamówienia ofertowego nr ZO.CRZL.2.2014 w ramach procedury konkurencyjno┼Ťci o warto┼Ťci nie przekraczaj─ůcej wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych warto┼Ťci kwoty 14 000 euro, dla którego przedmiotem zamówienia w drodze zapytania ofertowego by┼éo zakup i dostawa na rzecz Zamawiaj─ůcego materia┼éów biurowych i eksploatacyjnych na rzecz realizacji projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego.

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, i┼╝ w oparciu o kryteria oceny ofert, okre┼Ťlone w zapytaniu ofertowym, dokona┼é wyboru jako najkorzystniejszej oferty z┼éo┼╝onej przez:

MARKER
Ul. Magazynowa 8C
08-110 Siedlce

Zamawiaj─ůcy informuje tak┼╝e, ┼╝e w przedmiotowym zapytaniu:
- wpłynęły dwie oferty


Ostrów Mazowiecka, dnia 14-04-2014 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE Nr ZO.CRZL.3.2014

dla zamówie┼ä o warto┼Ťci nie przekraczaj─ůcej
wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych równowarto┼Ťci kwoty 30 000 euro
Dotycz─ůce projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” w ramach Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej, Dzia┼éanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji spo┼éecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja spo┼éeczna Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej z siedzib─ů w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3, jako Realizator projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej stosuj─ůc zasad─Ö konkurencyjno┼Ťci zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů o z┼éo┼╝enie oferty cenowej dotycz─ůcej wykonania i dostawy plakatów (50 sztuk) i ulotek (200 sztuk) z informacjami o projekcie z logo UE i POKL oraz CRZL, w ramach promocji projektu.
zapytanie ofertowe plakaty.pdf


                                                                                         

                                                                                                       Ostrów Mazowiecka, dnia 01.04.2014r.


Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjno┼Ťci ZO.CRZL.2.2.2014

Przedmiotem Zamówienia jest zakup i dostawa na rzecz Zamawiaj─ůcego materia┼éów biurowych i eksploatacyjnych w ramach projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego.

zapytanie materialy biurowe.pdfOpublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 11.09.2020
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 15.05.2014
Dokument ogl─ůdany razy: 6 614