´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

PROJEKT ROZWÓJ SYSTEMU USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

 

Projekt „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” wspó┼éfinansowany ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZARZ─äDZENIE NR 17/2018
KIEROWNIKA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia 07 grudnia 2018 r.
w sprawie:

przed┼éu┼╝enia rekrutacji do udzia┼éu w Projekcie „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych
na terenie miasta Ostrów Mazowiecka”
wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet IX Wspieranie w┼é─ůczenia spo┼éecznego i walka z ubóstwem
Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej
Poddzia┼éanie 9.2.1 Zwi─Ökszenie dost─Öpno┼Ťci us┼éug spo┼éecznych


Na podstawie art. 3 § 2 pkt. 9 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej stanowi─ůcego za┼é─ůcznik do Zarz─ůdzenia Nr 3/2013 Kierownika Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej z dnia 17 maja 2013r. z zm. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, oraz w zwi─ůzku z Uchwa┼é─ů Nr LV/376/2018 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 12 wrze┼Ťnia 2018 roku w sprawie wyra┼╝enia zgody na realizacj─Ö przez Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej w latach 2018-2020 projektu konkursowego w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020 Wspieranie w┼é─ůczenia spo┼éecznego i walka z ubóstwem oraz pe┼énomocnictwa Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr OP-O.0052.109.2018 z dnia 07 wrze┼Ťnia 2018 roku dla Kierownika Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej do reprezentowania Miasta Ostrów Mazowiecka w zakresie czynno┼Ťci zwi─ůzanych z realizacj─ů projektu
zarz─ůdzam co nast─Öpuje:


&1

Wyd┼éu┼╝a si─Ö nabór zg┼éosze┼ä do udzia┼éu w projekcie „Rozwój systemu us┼éug opieku┼äczych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” do chwili osi─ůgni─Öcia wska┼║nika, w którym co najmniej 50% uczestników Projektu stanowi─ç b─Öd─ů osoby niesamodzielne z zaburzeniami psychicznymi.


&2

Do chwili osi─ůgni─Öcia wska┼║nika, w którym co najmniej 50% uczestników Projektu stanowi─ç b─Öd─ů osoby niesamodzielne z zaburzeniami psychicznymi, osoby zg┼éaszaj─ůce si─Ö do Projektu, które przedstawi─ů dodatkowe dokumenty tj.: kopi─Ö orzeczenia o niepe┼énosprawno┼Ťci jednoznacznie wskazuj─ůc─ů niepe┼énosprawno┼Ť─ç wynikaj─ůca z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego lub za┼Ťwiadczenie/orzeczenie wystawione przez lekarza/psychologa po┼Ťwiadczaj─ůce status osoby z zaburzeniami psychicznymi, po spe┼énieniu kryteriów podstawowych- obowi─ůzkowych, b─Öd─ů kwalifikowane do Projektu priorytetowo.

&3


Zarz─ůdzenie wchodzi w ┼╝ycie z dniem podpisania.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej informuje, ┼╝e od dnia 1 listopada 2018r., przyst─Öpuje do realizacji projektu konkursowego RPMA 09.02.01-14-a684/18-00 ,,ROZWÓJ SYSTEMU US┼üUG OPIEKU┼âCZYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA” wspó┼éfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych i starszych w wieku poprodukcyjnym oraz osób z niepe┼énosprawno┼Ťciami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), zagro┼╝onym ubóstwem lub wykluczeniem spo┼éecznym, które zamieszkuj─ů na terenie województwa mazowieckiego w mie┼Ťcie Ostrów Mazowiecka i s─ů zagro┼╝one ubóstwem lub wykluczeniem spo┼éecznym w tym:

• osób lub rodzin korzystaj─ůcych ze ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej zgodnie z ustaw─ů z dnia 12 marca 2004r. o pomocy spo┼éecznej,
• osób z niepe┼énosprawno┼Ťci─ů,
• osób niesamodzielnych,
• osób starszych w wieku poprodukcyjnym,
• osób korzystaj─ůcych z Programu Operacyjnego Pomoc ┼╗ywno┼Ťciowa


W RAMACH PROJEKTU REALIZOWANE B─śD─ä:
• dzia┼éania na rzecz dost─Öpu do us┼éug spo┼éecznych,
• us┼éugi asystenckie,
• wsparcie w postaci us┼éug opieku┼äczych i/lub teleopieki,
• poradnictwo psychologiczne i rehabilitacyjne,
• wypo┼╝yczenia sprz─Ötu rehabilitacyjnego,
• wsparcia opiekunów osób niesamodzielnych poprzez szkolenia edukacyjne, zaj─Öcia w ramach grup wsparcia oraz poradnictwo psychologiczne

Koordynator projektu: Barbara Szrejber. Biuro projektu: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecz-nej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Warchalskiego 3, tel. 29 745 32 41.
Partner projektu: Oddzia┼é Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy┼╝a, ul. Widnichowska 21/1, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Osoby ch─Ötne do wzi─Öcia udzia┼éu w projekcie powinny zg┼éosi─ç si─Ö do pracowników socjalnych Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej osobi┼Ťcie lub telefonicznie.

Okres rekrutacji: 01.11.2018r.-30.11.2018r.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.11.2018r.-31.10.2020r.

Regulamin 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU I DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCE

O┼ÜWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

O┼ÜWIADCZENIE OPIEKUNA FAKTYCZNEGO O CH─śCI PODJ─śCIA AKTYWNEGO POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA

PROTOKÓ┼ü Z REKRUTACJI KANDYDATA/KANDYDATKI DO PROJEKTU

PROTOKÓ┼ü Z PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI DO PROJEKTU

REJESTR WPŁYWU ZGŁOSZEŃOpublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 07.12.2018
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 31.10.2018
Dokument ogl─ůdany razy: 1 834