´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

RODO

 W zwi─ůzku z realizacj─ů wymogów Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przys┼éuguj─ůcych Panu/Pani prawach z tym zwi─ůzanych.

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
2. Administrator wyznaczy┼é Inspektora Ochrony Danych – ┼üukasza Bieniek, z którym mo┼╝e si─Ö Pan/Pani kontaktowa─ç w sprawach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych poprzez adres e-mail: sekretariat@mopsostrowmaz.pl
3. Pana/Pani dane osobowe b─Öd─ů przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 2 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů w celu przyznawania i udzielania ┼Ťwiadcze┼ä z pomocy spo┼éecznej oraz innych ┼Ťwiadcze┼ä. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak┼╝e niezb─Ödne do realizacji celu ich przetwarzania. Konsekwencj─ů niepodania danych osobowych jest brak mo┼╝liwo┼Ťci udzielenia ┼Ťwiadczenia z pomocy spo┼éecznej;
4. W zakresie danych osobowych dotycz─ůcych Pana/Pani , przys┼éuguj─ů Pa┼ästwu nast─Öpuj─ůce prawa:
- prawo dost─Öpu do danych osobowych,
- prawo sprostowania danych np. gdy s─ů nieaktualnie lub nieprawdziwe,
- prawo do usuni─Öcia danych – prawo przys┼éuguje w ramach przes┼éanek
i na warunkach okre┼Ťlonych w art. 17 RODO,
- prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przys┼éuguje w ramach przes┼éanek i na warunkach okre┼Ťlonych w art. 18 RODO,
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przys┼éuguje w ramach przes┼éanek i na warunkach okre┼Ťlonych w art. 21 RODO,
- prawo do cofni─Öcia zgody – tylko je┼╝eli przetwarzanie odbywa si─Ö na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,
- prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych.

5. Dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez okres wynikaj─ůcy z przepisów prawa, w szczególno┼Ťci ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
6. Odbiorcami danych osobowych mog─ů by─ç podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.
7. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 03.09.2018
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 03.09.2018
Dokument ogl─ůdany razy: 1 134