´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

Stypendia

STYPENDIA


Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka┼éych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok szkolny 2016/2017 mo┼╝e by─ç udzielana jako stypendium szkolne i zasi┼éek szkolny.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego sk┼éada si─Ö w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. K. Warchalskiego 3 do dnia 15 wrze┼Ťnia 2016 roku, a w przypadku s┼éuchaczy kolegiów j─Özyków obcych i kolegiów pracowników s┼éu┼╝b spo┼éecznych – do 15 pa┼║dziernika 2016 roku.
Miesi─Öczna wysoko┼Ť─ç dochodu na osob─Ö w rodzinie ucznia uprawniaj─ůca do ubiegania si─Ö o udzielenie pomocy w omawianej formie nie mo┼╝e przekracza─ç kryterium dochodowego na osob─Ö w rodzinie okre┼Ťlonego w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy spo┼éecznej tj. 514 z┼é.

Do wniosku za┼é─ůcza si─Ö:
-
za┼Ťwiadczenie, o┼Ťwiadczenie o uzyskanych dochodach netto – okre┼Ťlaj─ůce dochód za miesi─ůc sierpie┼ä 2016 r.,
- o┼Ťwiadczenie o korzystaniu ze ┼Ťwiadcze┼ä pieni─Ö┼╝nych w MOPS za miesi─ůc sierpie┼ä 2016 r.,
- opinię dyrektora szkoły.
Po otrzymaniu decyzji, dotycz─ůcej kwoty przyznanego stypendium nale┼╝y sk┼éada─ç faktury i rachunki.
Faktury i rachunki b─Öd─ů uwzgl─Ödniane od 1 lipca 2016 roku!
Faktury i rachunki imienne wystawione na nazwisko rodzica lub ucznia/s┼éuchacza b─Öd─ů honorowane za zakup biurka, lampki, komputera, odzie┼╝y sportowej, podr─Öczników, artyku┼éów szkolnych, art. komputerowych, edukacyjnych programów komputerowych, udzia┼é w zaj─Öciach pozalekcyjnych.
Ka┼╝de o┼Ťwiadczenie sk┼éada si─Ö pod rygorem odpowiedzialno┼Ťci karnej za sk┼éadanie fa┼észywych zezna┼ä. Sk┼éadaj─ůcy o┼Ťwiadczenie jest obowi─ůzany do zawarcia w nim klauzuli nast─Öpuj─ůcej tre┼Ťci:
„Jestem ┼Ťwiadomy odpowiedzialno┼Ťci karnej za z┼éo┼╝enie fa┼észywego o┼Ťwiadczenia”
Wnioskodawca zobowi─ůzany jest do niezw┼éocznego powiadomienia organu, który przyzna┼é stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowi┼éy podstaw─Ö przyznania stypendium szkolnego (np. rezygnacja pe┼énoletniego ucznia ze szko┼éy, zmiana dochodów w rodzinie).


wniosek_o_przyznanie_stypendium.pdf

- uchwa┼éa Nr XXIII/151/2005 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka┼éych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

-uchwa┼éa Nr XXXII/214/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XXIII/151/2005 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka┼éych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka


- uchwa┼éa NR IX/54/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie upowa┼╝nienia kierownika Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej do prowadzenia post─Öpowania w sprawach dotycz─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 wrze┼Ťnia 1991r. o systemie o┼Ťwiaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z pó┼║n. zmianami).

 


STYPENDIA

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka┼éych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka na rok szkolny 2015/2016 mo┼╝e by─ç udzielana jako stypendium szkolne i zasi┼éek szkolny.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego sk┼éada si─Ö w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. K. Warchalskiego 3 do dnia 15 wrze┼Ťnia 2015 roku, a w przypadku s┼éuchaczy kolegiów j─Özyków obcych i kolegiów pracowników s┼éu┼╝b spo┼éecznych – do 15 pa┼║dziernika 2015 roku.
Miesi─Öczna wysoko┼Ť─ç dochodu na osob─Ö w rodzinie ucznia uprawniaj─ůca do ubiegania si─Ö o udzielenie pomocy w omawianej formie nie mo┼╝e przekracza─ç kryterium dochodowego na osob─Ö w rodzinie okre┼Ťlonego w art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy spo┼éecznej.

Do wniosku za┼é─ůcza si─Ö:
-  za┼Ťwiadczenie, o┼Ťwiadczenie o uzyskanych dochodach netto – okre┼Ťlaj─ůce dochód za miesi─ůc sierpie┼ä 2015 r.,
- o┼Ťwiadczenie o korzystaniu ze ┼Ťwiadcze┼ä pieni─Ö┼╝nych w MOPS za miesi─ůc sierpie┼ä 2015 r.,
- opinię dyrektora szkoły.

Po otrzymaniu decyzji, dotycz─ůcej kwoty przyznanego stypendium nale┼╝y sk┼éada─ç faktury i rachunki.
Faktury i rachunki b─Öd─ů uwzgl─Ödniane od 1 lipca 2015 roku!
Faktury i rachunki imienne wystawione na nazwisko rodzica lub ucznia/s┼éuchacza b─Öd─ů honorowane za zakup biurka, lampki, komputera, odzie┼╝y sportowej, podr─Öczników, artyku┼éów szkolnych, art. komputerowych, edukacyjnych programów komputerowych.
Ka┼╝de o┼Ťwiadczenie sk┼éada si─Ö pod rygorem odpowiedzialno┼Ťci karnej za sk┼éadanie fa┼észywych zezna┼ä. Sk┼éadaj─ůcy o┼Ťwiadczenie jest obowi─ůzany do zawarcia w nim klauzuli nast─Öpuj─ůcej tre┼Ťci:
„Jestem ┼Ťwiadomy odpowiedzialno┼Ťci karnej za z┼éo┼╝enie fa┼észywego o┼Ťwiadczenia „

wzór wniosku_o_przyznanie_stypendium.pdf


- uchwa┼éa Nr XXIII/151/2005 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka┼éych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka


-uchwa┼éa Nr XXXII/214/2010 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwa┼éy Nr XXIII/151/2005 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka┼éych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

- uchwa┼éa NR IX/54/2015 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie upowa┼╝nienia kierownika Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej do prowadzenia post─Öpowania w sprawach dotycz─ůcych ┼Ťwiadcze┼ä materialnych o charakterze socjalnym przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 7 wrze┼Ťnia 1991r. o systemie o┼Ťwiaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 30.08.2016
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 19.08.2015
Dokument ogl─ůdany razy: 3 553