´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

Aktualno┼Ťci

  OG┼üOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

„ ZMIANA PRZEZ WYMIAN─ś MI─śDZYKULTUROW─ä”


Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej rozpocz─ů┼é nabór uczestników do projektu wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,o┼Ť priorytetowa IV Innowacje spo┼éeczne i wspó┼épraca ponadnarodowa; Dzia┼éanie 4.2 Programy mobilno┼Ťci ponadnarodowej


CEL G┼üÓWNY PROJEKTU: Wzmocnienie kompetencji zawodowych i kluczowych z wykorzystaniem programów mobilno┼Ťci ponadnarodowej w drodze wzajemnego uczenia si─Ö i wymiany do┼Ťwiadcze┼ä pomi─Ödzy partnerem portugalskim a partnerstwem krajowym.

Projekt skierowany jest do młodzieży z kategorii NEET tj:

• w wieku 18-35 lat;
• bezrobotnej lub biernej zawodowo;
• nie kszta┼éc─ůcej si─Ö w trybie stacjonarnym /dziennym/;
• nie uczestnicz─ůcej w pozaszkolnych zaj─Öciach maj─ůcych na celu uzyskanie, uzupe┼énienie lub doskonalenie umiejetno┼Ťci i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

Uczestnictwo w projekcie obejmuje min:

• Kurs j─Özyka angielskiego
• Kurs zawodowy z dziedziny gastronomii/hotelarstwa
• Przygotowanie psychologiczne: indywidualne i grupowe
• Przygotowanie kulturowe
• 70- dniowy wyjazd na sta┼╝ zagraniczny – Portugalia
• 30- dniowy sta┼╝ po powrocie do kraju
• stypendium szkoleniowe
• opiek─Ö mentora przez ca┼éy okres projektu

Wszystkie osoby ch─Ötne, otwarte na zmian─Ö, zainteresowane nabyciem kompetencji zawodowych i kluczowych, gotowe do udzia┼éu w sta┼╝u zagranicznym, prosimy o zg┼éaszanie si─Ö do siedziby Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul.K. Warchalskiego 3, w godz. od 8.00 do 16.00. Rekrutacja prowadzona b─Ödzie przez pracowników socjalnych do 31.03.2016 r. Dodatkowe informacje oraz szczegó┼éowe warunki uczestnictwa mo┼╝na uzyska─ç pod nr. telefonu 29 74532-41. Wszystkich ch─Ötnych serdecznie zapraszamy.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2016 – 31.12.2016
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNYOpublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 23.02.2016
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 23.02.2016
Dokument ogl─ůdany razy: 1 574