´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

Domy Pomocy Społecznej

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy spo┼éecznej(Dz.U. z  2015 r. poz. 163 z pó┼║niejszymi zmianami):

Art.54.

 1. Osobie wymagaj─ůcej ca┼éodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepe┼énosprawno┼Ťci, niemog─ůcej samodzielnie funkcjonowa─ç w codziennym ┼╝yciu, której nie mo┼╝na zapewni─ç niezb─Ödnej pomocy w formie us┼éug opieku┼äczych, przys┼éuguje prawo do umieszczenia w domu pomocy spo┼éecznej.
 2. Osob─Ö, o której mowa w ust. 1, kieruje si─Ö do domu kieruje si─Ö do domu pomocy spo┼éecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbli┼╝ej miejsca zamieszkania osoby kierowanej,z zastrze┼╝eniem ust. 2a, chyba ┼╝e okoliczno┼Ťci sprawy wskazuj─ů inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na
  umieszczenie w domu pomocy społecznej.
  2a. W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu
  pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania
  osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesi─ůce, osob─Ö, o której mowa w ust. 1, kieruje
  się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego
  jak najbli┼╝ej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym
  przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy ni┼╝ 3 miesi─ůce.

 3. Osoba wymagaj─ůca wzmo┼╝onej opieki medycznej kierowana jest przez starost─Ö
  do zak┼éadu opieku┼äczo-leczniczego lub placówki piel─Ögnacyjno-opieku┼äczej.
 4. W przypadku gdy osoba bezwzgl─Ödnie wymagaj─ůca pomocy lub jej przedstawiciel
  ustawowy nie wyra┼╝aj─ů zgody na umieszczenie w domu pomocy spo┼éecznej
  lub po umieszczeniu wycofaj─ů swoj─ů zgod─Ö, o┼Ťrodek pomocy spo┼éecznej lub
  dom pomocy spo┼éecznej s─ů obowi─ůzane do zawiadomienia o tym w┼éa┼Ťciwego
  s─ůdu, a je┼╝eli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna –
  prokuratora.

Art.59

 1. Decyzj─Ö o skierowaniu do domu pomocy spo┼éecznej i decyzj─Ö ustalaj─ůc─ů op┼éat─Ö za pobyt w domu pomocy spo┼éecznej wydaje organ gminy w┼éa┼Ťciwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy spo┼éecznej.

Skierowanie do domu nast─Öpuje na pisemny wniosek osoby zainteresowanej (chyba ┼╝e podstaw─ů skierowania jest orzeczenie s─ůdu), z┼éo┼╝ony do o┼Ťrodka pomocy spo┼éecznej w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na jej miejsce zamieszkania (lub pobytu).

Do wniosku w sprawie skierowania do┼é─ůcza si─Ö:

 1. decyzj─Ö o przyznaniu osobie ubiegaj─ůcej si─Ö zasi┼éku sta┼éego oraz pisemn─ů zgod─Ö na ponoszenie op┼éaty za pobyt w domu, a tak┼╝e pisemn─ů zgod─Ö na jej potr─ůcenie przez osob─Ö ubiegaj─ůc─ů si─Ö lub przedstawiciela ustawowego, a tak┼╝e zgod─Ö na potr─ůcenie op┼éaty przez o┼Ťrodek pomocy spo┼éecznej z zasi┼éku sta┼éego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;
 2. decyzj─Ö organu emerytalno-rentowego ustalaj─ůcego wysoko┼Ť─ç emerytury lub renty oraz pisemn─ů zgod─Ö na ponoszenie op┼éaty i na jej potr─ůcenie przez w┼éa┼Ťciwy organ emerytalno-rentowy ze ┼Ťwiadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odr─Öbnymi przepisami;
 3. o┼Ťwiadczenia o wysoko┼Ťci dochodu osoby ubiegaj─ůcej si─Ö, ma┼é┼╝onka, zst─Öpnych przed wst─Öpnymi zobowi─ůzanych do ponoszenia op┼éaty, dochodu osoby ma┼éoletniej w przypadku gdy op┼éat─Ö b─Ödzie ponosi─ç przedstawiciel ustawowy;
 4. za┼Ťwiadczenie dotycz─ůce uprawnie┼ä przys┼éuguj─ůcych kombatantom (art. 22 ustawy  z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b─Öd─ůcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, tekst jedn.:Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 z pó┼║n. zm.).  

Wskazane dokumenty kompletuje o┼Ťrodek pomocy spo┼éecznej w┼éa┼Ťciwy ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania (lub pobytu) osoby, której dotyczy post─Öpowanie.Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 30.10.2015
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 01.06.2011
Dokument ogl─ůdany razy: 5 078