´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

o O┼Ťrodku

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej jest jednostk─ů bud┼╝etow─ů miasta Ostrowi Mazowieckiej, powo┼éany Uchwa┼é─ů Nr X/56/90 Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 kwietnia 1990 roku.

O┼Ťrodek dzia┼éa w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. , poz. 594 z pó┼║niejszymi zmianami),ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo┼éecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z pó┼║niejszymi zmianami),ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 114 z pó┼║niejszymi zmianami),ustawy z dnia 7 wrze┼Ťnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 859 z pó┼║niejszymi zmianami),ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 889 z pó┼╝niejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 7 wrze┼Ťnia 1991 roku o systemie o┼Ťwiaty (tekst jednolity z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z pó┼║niejszymi zmianami)

Bezpo┼Ťredni nadzór nad dzia┼éano┼Ťci─ů O┼Ťrodka sprawuje Burmistrz Miasta.

Obszarem dzia┼éalno┼Ťci O┼Ťrodka jest teren miasta Ostrów Mazowiecka.

W  O┼Ťrodku dzia┼éaj─ů: Poradnia Spo┼éeczna, sekcja pomocy spo┼éecznej, sekcja ┼Üwiadcze┼ä Rodzinnych, sekcja realizacji ┼Ťwiadcze┼ä z Funduszu Alimentacyjnego oraz wolontariat.

ZADANIA OŚRODKA:
1.Przyznawanie i wyp┼éacanie przewidzianych ustaw─ů ┼Ťwiadcze┼ä.
2. Praca socjalna.
3. Prowadzenie i rozwój niezb─Ödnej infrastruktury socjalnej.
4. Analiza i ocena zjawisk rodz─ůcych zapotrzebowanie na ┼Ťwiadczenia z pomocy spo┼éecznej.
5. Realizacja zada┼ä wynikaj─ůcych z rozeznanych potrzeb spo┼éecznych.
6. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 7. Obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego.
8. Realizowanie projektów.

Misj─ů O┼Ťrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom ┼╝yciowym mieszka┼äców miasta poprzez wspieranie ich w d─ů┼╝eniu do zaspokajania niezb─Ödnych potrzeb umo┼╝liwiaj─ůcych ┼╝ycie w godnych warunkach oraz podejmowanie dzia┼éa┼ä zmierzaj─ůcych do ich usamodzielniania i intergracji ze ┼Ťrodowiskiem.
Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 22.10.2015
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 12.06.2014
Dokument ogl─ůdany razy: 11 468