´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

┼ÜWIADCZENIE PIEL─śGNACYJNE

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
1) matce albo ojcu lub
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie b─Öd─ůcej rodzin─ů zast─Öpcz─ů spokrewnion─ů w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast─Öpczej,
4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opieku┼äczy ci─ů┼╝y obowi─ůzek alimentacyjny, z wyj─ůtkiem osób o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,
– je┼╝eli nie podejmuj─ů lub rezygnuj─ů z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osob─ů legitymuj─ůc─ů si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci albo orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci ┼é─ůcznie ze wskazaniami: konieczno┼Ťci sta┼éej lub d┼éugotrwa┼éej opieki lub pomocy innej osoby w zwi─ůzku ze znacznie ograniczon─ů mo┼╝liwo┼Ťci─ů samodzielnej egzystencji oraz konieczno┼Ťci sta┼éego wspó┼éudzia┼éu na co dzie┼ä opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
1a.Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, innym ni┼╝ spokrewnione w pierwszym stopniu z osob─ů wymagaj─ůc─ů opieki, przys┼éuguje ┼Ťwiadczenie piel─Ögnacyjne, w przypadku gdy spe┼énione s─ů ┼é─ůcznie nast─Öpuj─ůce warunki:

1) rodzice osoby wymagaj─ůcej opieki nie ┼╝yj─ů, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, s─ů ma┼éoletni lub legitymuj─ů si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci;
2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, s─ů ma┼éoletnie lub legitymuj─ů si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci;
3) nie ma osób w/w lub legitymuj─ů si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci.

┼Üwiadczenie piel─Ögnacyjne przys┼éuguje, je┼╝eli niepe┼énosprawno┼Ť─ç osoby wymagaj─ůcej opieki powsta┼éa:
1) nie pó┼║niej ni┼╝ do uko┼äczenia 18. roku ┼╝ycia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wy┼╝szej, jednak nie pó┼║niej ni┼╝ do uko┼äczenia 25. roku ┼╝ycia

┼Üwiadczenie piel─Ögnacyjne przys┼éuguj─ůce za niepe┼éne miesi─ůce kalendarzowe wyp┼éaca si─Ö w wysoko┼Ťci 1/30 ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego za ka┼╝dy dzie┼ä. Nale┼╝n─ů kwot─Ö ┼Ťwiadczenia zaokr─ůgla si─Ö do 10 groszy w gór─Ö.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
1) osoba sprawuj─ůca opiek─Ö:
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytu┼éu ┼Ťmierci ma┼é┼╝onka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego ┼Ťwiadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasi┼éku sta┼éego, nauczycielskiego ┼Ťwiadczenia kompensacyjnego, zasi┼éku przedemerytalnego lub ┼Ťwiadczenia przedemerytalnego,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego lub ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego;

2) osoba wymagaj─ůca opieki:
a) pozostaje w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim, chyba ┼╝e wspó┼éma┼é┼╝onek legitymuje si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci,
b) zosta┼éa umieszczona w rodzinie zast─Öpczej, z wyj─ůtkiem rodziny zast─Öpczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w zwi─ůzku z konieczno┼Ťci─ů kszta┼écenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniaj─ůcej ca┼éodobow─ů opiek─Ö, w tym w specjalnym o┼Ťrodku szkolno-wychowawczym, z wyj─ůtkiem podmiotu wykonuj─ůcego dzia┼éalno┼Ť─ç lecznicz─ů, i korzysta w niej z ca┼éodobowej opieki przez wi─Öcej ni┼╝ 5 dni w tygodniu;
3) na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcze┼Ťniejszej emerytury;
4) cz┼éonek rodziny osoby sprawuj─ůcej opiek─Ö ma ustalone prawo do dodatku do zasi┼éku rodzinnego z tytu┼éu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego lub ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego;
5) na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasi┼éku rodzinnego z tytu┼éu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasi┼éku opieku┼äczego lub prawo ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego;
6) na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki inna osoba jest uprawniona za granic─ů do ┼Ťwiadczenia na pokrycie wydatków zwi─ůzanych z opiek─ů, chyba ┼╝e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo┼éecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo┼éecznym stanowi─ů inaczej.

┼Üwiadczenie piel─Ögnacyjne przys┼éuguje w wysoko┼Ťci 800,00 z┼é (od 1 maja 2014 r.).
Od 1 stycznia 2010 r. ┼Ťwiadczenie piel─Ögnacyjne jest niezale┼╝ne od dochodów .Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 11.06.2014
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 11.06.2014
Dokument ogl─ůdany razy: 4 403