´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

ZASIŁEK RODZINNY

Zasi┼éek rodzinny przys┼éuguje je┼╝eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob─Ö nie przekracza kwoty 539,00 z┼é.
W przypadku gdy cz┼éonkiem rodziny jest dziecko legitymuj─ůce si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci, zasi┼éek rodzinny przys┼éuguje, je┼╝eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob─Ö albo dochód osoby ucz─ůcej si─Ö nie przekracza kwoty 623,00 z┼é
Je┼╝eli dochód rodziny lub dochód osoby ucz─ůcej si─Ö przekracza kwot─Ö uprawniaj─ůc─ů dan─ů rodzin─Ö lub osob─Ö ucz─ůc─ů si─Ö do zasi┼éku rodzinnego, o kwot─Ö ni┼╝sz─ů lub równ─ů kwocie odpowiadaj─ůcej najni┼╝szemu zasi┼ékowi rodzinnemu przys┼éuguj─ůcemu w okresie, na który jest ustalany, zasi┼éek rodzinny przys┼éuguje, je┼╝eli przys┼éugiwa┼é w poprzednim okresie zasi┼ékowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasi┼éek rodzinny nie przys┼éuguje.


Prawo do zasi┼éku rodzinnego i dodatków do tego zasi┼éku przys┼éuguje:
1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
3. osobie ucz─ůcej si─Ö (osoba pe┼énoletnia ucz─ůca si─Ö, niepozostaj─ůc─ů na utrzymaniu rodziców w zwi─ůzku z ich ┼Ťmierci─ů lub z zas─ůdzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów).
Zasi┼éek przys┼éuguje osobie ucz─ůcej si─Ö w szkole lub w szkole wy┼╝szej, jednak nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ do uko┼äczenia 24. roku ┼╝ycia.


Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1) i 2), do ukończenia przez dziecko:
1. 18. roku ┼╝ycia,
2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia,
3. 24. roku ┼╝ycia, je┼╝eli kontynuuje nauk─Ö w szkole lub w szkole wy┼╝szej i legitymuje si─Ö orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci.

Zasi┼éek nie przys┼éuguje je┼Ťli:
1. dziecko lub osoba ucz─ůca si─Ö pozostaj─ů w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim,
2. dziecko zosta┼éo umieszczone w instytucji zapewniaj─ůcej ca┼éodobowe utrzymanie albo w pieczy zast─Öpczej,
3. osoba ucz─ůca si─Ö zosta┼éa umieszczona w instytucji zapewniaj─ůcej ca┼éodobowe utrzymanie,
4. pe┼énoletnie dziecko lub osoba ucz─ůca si─Ö jest uprawniona do zasi┼éku rodzinnego na w┼éasne dziecko.

Zasi┼éek rodzinny nie przys┼éuguje równie┼╝ je┼Ťli osobie samotnie wychowuj─ůcej dziecko nie zosta┼éo zas─ůdzone ┼Ťwiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba ┼╝e;

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie ┼╝yje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie ┼Ťwiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zosta┼éo oddalone,
d) s─ůd zobowi─ůza┼é jednego z rodziców do ponoszenia ca┼ékowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowi─ůza┼é drugiego z rodziców do ┼Ťwiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.


Zasiłek rodzinnych wynosi miesięcznie:
a) 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
c) 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia.Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 11.06.2014
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 11.06.2014
Dokument ogl─ůdany razy: 6 055