´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

Ogłoszenia


INFORMACJA O ROZSTRZYGNI─śCIU OG┼üOSZENIA O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PROMOCJI

dot. projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej, wspó┼éfinansowanego przez Uni─Ö Europejsk─ů ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki

Zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. promocji b─Ödzie:
• przygotowanie i prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej projektu
• opracowanie i dystrybucja materia┼éów promocyjnych
• bie┼╝─ůcy monitoring dzia┼éalno┼Ťci promocyjnej i przygotowywanie raportów z tej dzia┼éalno┼Ťci
• utworzenie strony www oraz aktualizowanie tre┼Ťci na stronie internetowej
• kontakt z mediami, samorz─ůdami, organami administracji publicznej oraz organizacjami spo┼éecznymi
• organizacja festynu o charakterze sportowym, promuj─ůcym projekt
• organizacja konferencji lokalnej poruszaj─ůcej problematyk─Ö programu
• archiwizacja dokumentacji dotycz─ůcej promocji projektu

Do konkursu mog┼éy przyst─ůpi─ç osoby spe┼éniaj─ůce nast─Öpuj─ůce wymagania:
• wykszta┼écenie min. ┼Ťrednie
• umiej─Ötno┼Ť─ç obs┼éugi komputera, MS Office
• komunikatywno┼Ť─ç, umiej─Ötno┼Ť─ç pracy w grupie, umiej─Ötno┼Ť─ç pracy pod presj─ů czasu
• dyspozycyjno┼Ť─ç
• znajomo┼Ť─ç wytycznych dotycz─ůcych promocji i oznakowania projektów realizowanych ze ┼Ťrodków PO KL
• znajomo┼Ť─ç przepisów zwi─ůzanych z realizacj─ů projektów systemowych PO KL

Uzyskano nast─Öpuj─ůce oferty:

1. Pan Paweł Bytof-Sudolski
Data wpływu oferty: 10.01.2014 r.
Liczba zlo┼╝onych ofert:1, w tym oferty spe┼éniaj─ůce wymogi formalne i merytoryczne: 1.

OFERTY SPEŁNIAJĄCE WYMOGI FORMALNE I MERYTORYCZNE:

1) Pan Paweł Bytof-Sudolski

Po zapoznaniu si─Ö ze z┼éo┼╝on─ů ofert─ů dokonano wyboru nast─Öpuj─ůcej oferty: Pan Pawe┼é Bytof-Sudolski zosta┼é wybrany do pe┼énienia funkcji specjalisty ds. promocji projektu „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” w ramach Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej, wspó┼éfinansowanego przez Uni─Ö Europejsk─ů ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki. W wyznaczonym terminie, tj. do dnia 10.01.2014 r. wp┼éyn─Ö┼éa jedna oferta, która spe┼éniaj─ůca wymogi formalne i merytoryczne. Oferta jako jedyna spe┼énia wymogi formalne i merytoryczne.


 OG┼üOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PROMOCJI


Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej og┼éasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. promocji w projekcie „Aktywni w przysz┼éo┼Ť─ç” Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki.
Opis stanowiska:
Zadaniem osoby zatrudnionej na stanowisku Specjalisty ds. promocji b─Ödzie:
• przygotowanie i prowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej projektu
• opracowanie i dystrybucja materia┼éów promocyjnych
• bie┼╝─ůcy monitoring dzia┼éalno┼Ťci promocyjnej i przygotowywanie raportów z tej dzia┼éalno┼Ťci
• utworzenie strony www oraz aktualizowanie tre┼Ťci na stronie internetowej
• kontakt z mediami, samorz─ůdami, organami administracji publicznej oraz organizacjami spo┼éecznymi
• organizacja festynu o charakterze sportowym, promuj─ůcym projekt
• organizacja konferencji lokalnej poruszaj─ůcej problematyk─Ö programu
• archiwizacja dokumentacji dotycz─ůcej promocji projektu
Do konkursu mog─ů przyst─ůpi─ç osoby spe┼éniaj─ůce nast─Öpuj─ůce wymagania:
• wykszta┼écenie min. ┼Ťrednie
• umiej─Ötno┼Ť─ç obs┼éugi komputera, MS Office
• komunikatywno┼Ť─ç, umiej─Ötno┼Ť─ç pracy w grupie, umiej─Ötno┼Ť─ç pracy pod presj─ů czasu
• dyspozycyjno┼Ť─ç
• znajomo┼Ť─ç wytycznych dotycz─ůcych promocji i oznakowania projektów realizowanych ze ┼Ťrodków PO KL
• znajomo┼Ť─ç przepisów zwi─ůzanych z realizacj─ů projektów systemowych PO KL
Mile widziane:
Do┼Ťwiadczenie w promocji projektów finansowanych/wspó┼éfinansowanych przez Uni─Ö Europejsk─ů ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki
Okres trwania projektu, którego dotyczy zatrudnienie: 01.2014 r. – 11.2014 r.
Zainteresowane osoby prosimy o z┼éo┼╝enie ofert zawieraj─ůcych CV oraz w┼éasnor─Öcznie potwierdzon─ů kserokopi─Ö dyplomów, ┼Ťwiadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzaj─ůcych do┼Ťwiadczenie zawodowe w kancelarii Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3 w terminie do 10.01.2014 r. osobi┼Ťcie lub za po┼Ťrednictwem poczty w zamkni─Ötych kopertach z dopiskiem: OG┼üOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. PROMOCJI
Zg┼éoszenia kandydatów z┼éo┼╝one po terminie (decyduje data wp┼éywu) nie b─Öd─ů brane pod uwag─Ö w post─Öpowaniu rekrutacyjnym.
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej zastrzega sobie prawo skontaktowania si─Ö jedynie z wybran─ů osob─ů.

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli nast─Öpuj─ůcej tre┼Ťci: "Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezb─Ödnych dla celów rekrutacji (zgodnie z Ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pó┼║n. zm.)"
Wyniki rekrutacji b─Öd─ů umieszczone na stronie internetowej Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.
Warunkiem rozstrzygni─Öcia ofert jest otrzymanie dofinansowania i zawarcia stosownej umowy w ramach Programu Rewitalizacji Spo┼éecznej przez Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 06.03.2014
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 20.12.2013
Dokument ogl─ůdany razy: 3 287