´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.07.2013, zobacz aktualn─ů wersj─Ö tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

Ogłoszenia

Protokó┼é z rozstrzygni─Öcia ofert z dnia 01.07.2013r.  na „ Przewóz wyposa┼╝enia pomieszcze┼ä biurowych”.


W wyznaczonym terminie tj. do dnia 28.06.2013r. wp┼éyn─Ö┼éa tylko jedna oferta spe┼éniaj─ůca wymogi formalne Zak┼éad Gospodarki Komunalnej ul. B. Prusa 66 Ostrów Mazowiecka.
Po zapoznaniu si─Ö ze z┼éo┼╝on─ů ofert─ů z uwagi na to, i┼╝ przedmiotowa oferta by┼éa jedyn─ů jaka wp┼éyn─Ö┼éa do tutejszego O┼Ťrodka zosta┼éa wybrana.


Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
ul. 3-go Maja 57, 07-300 Ostrów Mazowiecka tel./fax (0-29) 745-32-41,
e-mail : mopsostrowmaz@poczta.onet.pl
-------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                   Ostrów Mazowiecka , dnia 21 VI 2013r.

         Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do sk┼éadania ofert na: przewóz wyposa┼╝enia pomieszcze┼ä biurowych w celu analizy rynku, rozeznania cenowego oraz mo┼╝liwo┼Ťci technicznych wykonawcy na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie┼ä publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113, poz.759 ze zmianami )
1. Dane dotycz─ůce zamawiaj─ůcego.
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 57
Telefon/faks: 29 745-32-41
Adres e-mail: mopsostrowmaz@poczta.onet.pl
Godziny urz─Ödowania: 8:00 do 16:00
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza do sk┼éadania ofert na przewóz wyposa┼╝enia biurowego z budynku przy ul. 3 Maja 57 do budynku Miejskiego O┼Ťrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Warchalskiego 3 (parter).
3. Termin wykonania zamówienia.
Przewidywany okres realizacji zamówienia : miesi─ůc lipiec.
4. Opis sposobu obliczenia ceny oferty i wybór oferty:
- Wykonawca ma obowi─ůzek zaproponowa─ç na przedmiot tylko jedn─ů cen─Ö.
- Cena podana w ofercie powinna by─ç wyra┼╝ona w z┼éotych polskich, z dok┼éadno┼Ťci─ů do dwóch miejsc po przecinku.
- Cena oferty winna obejmowa─ç wszystkie koszty zwi─ůzane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiaj─ůcego.
- Przy wyborze oferty Zamawiaj─ůcy b─Ödzie kierowa┼é si─Ö nast─Öpuj─ůcymi kryteriami:
• Cena 100%.

5. Opis sposobu przygotowania oferty:
• Oferta powinna by─ç z┼éo┼╝ona najpó┼║niej do 28.06.2013r. do godziny 10.00 drog─ů mailow─ů, faxem lub poczt─ů tradycyjn─ů z nazw─ů oraz adresem Zamawiaj─ůcego, nazw─ů, adresem Wykonawcy oraz napisem: „Oferta na przewóz wyposa┼╝enia pomieszcze┼ä biurowych”.
• Oferta powinna zosta─ç napisana w j─Özyku polskim, trwa┼éa i czyteln─ů technik─ů, podpisana przez osob─Ö (osoby) uprawnion─ů do reprezentowania Wykonawcy na zewn─ůtrz, przy czym podpis musi by─ç czytelny lub opisany piecz─ůtk─ů imienn─ů zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sadowego (wpisem do dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej) lub przez osob─Ö (osoby) posiadaj─ůce pe┼énomocnictwo.
• Oferta powinna obejmowa─ç ca┼éo┼Ť─ç zamówienia okre┼Ťlonego przez Zamawiaj─ůcego.
• Oferta powinna by─ç opatrzona piecz─ůtk─ů firmow─ů, posiada─ç dat─Ö sporz─ůdzenia, nr telefonu, nr NIP,
• Wykonawca powinien sporz─ůdzi─ç ofert─Ö na wymaganym formularzu ofertowym – za┼é─ůcznik nr 2, podaj─ůc cen─Ö brutto.
•Podpisane o┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu warunków udzia┼éu w post─Öpowaniu do┼é─ůczone do zapytania ofertowego – za┼é─ůcznik nr 3
• Termin p┼éatno┼Ťci
6. Warunki udziału postępowania.
• Wype┼éniony i podpisany formularz ofertowy.
• Podpisane o┼Ťwiadczenie.
7 Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofert─Ö nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç do dnia 28.06.2013r. do godz. 10.00 e-mailem, faxem, lub w siedzibie Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3-go Maja 57. Ofert─Ö nale┼╝y z┼éo┼╝y─ç zgodnie ze wskazówkami z pkt. V. Oferta otrzymana przez Zamawiaj─ůcego po up┼éywie terminu sk┼éadania ofert nie b─Ödzie podlega┼éa procesowi oceny. Wykonawca mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç tylko jedn─ů ofert─Ö.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania si─Ö z wykonawc─ů.
Osob─ů ze strony Zamawiaj─ůcego uprawnion─ů do porozumiewania si─Ö z potencjalnym wykonawc─ů jest:
referent ds. administracyjnych Aneta Badurek.
9. Zaleca si─Ö, aby wykonawca zapozna┼é si─Ö z lokalizacj─ů budynku, a tak┼╝e zdoby┼é, na swoj─ů w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mog─ů by─ç konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej obiektu poniesie wykonawca.

Za┼é─ůcznik 1.pdf         Za┼é─ůcznik 2.pdf   Za┼é─ůcznik 3.pdf


Protokó┼é z rozstrzygni─Öcia „ Zapytania ofertowego” z dnia 18.01.2012r. na kontrol─Ö okresow─ů polegaj─ůc─ů na sprawdzeniu stanu technicznego urz─ůdze┼ä ga┼Ťniczych oraz naprawie sprz─Ötu po┼╝arowego w budynku Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej.


W wyznaczonym terminie wp┼éyn─Ö┼éa tylko jedna oferta spe┼éniaj─ůca wymogi formalne: „Biuro Bezpiecze┼ästwa Pracy” S┼éawomir Sienkowski z Ostrowi Mazowieckiej. Po zapoznaniu si─Ö ze z┼éo┼╝on─ů ofert─ů z uwagi na to, i┼╝ przedmiotowa oferta by┼éa jedyn─ů jaka wp┼éyn─Ö┼éa do tutejszego O┼Ťrodka zosta┼éa wybrana.


Protokó┼é z rozstrzygni─Öcia „ Zapytania ofertowego” z dnia 18.01.2012r. na kontrol─Ö okresow─ů polegaj─ůc─ů na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych ( dymowych, spalin i wentylacyjnych) w budynku Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej.


W wyznaczonym terminie wp┼éyn─Ö┼éy dwie oferty spe┼éniaj─ůce wymogi formalne.
Po zapoznaniu si─Ö ze z┼éo┼╝onymi ofertami, z uwagi na korzystniejsz─ů ofert─Ö cenow─ů, wybrano firm─Ö Rejonowy Zak┼éad Kominiarski Nr 3 z Ostrowi Mazowieckiej.


Protokó┼é z rozstrzygni─Öcia „Zapytania ofertowego” z dnia 18.01.2012r. ofert na kontrol─Ö okresow─ů polegaj─ůc─ů na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku i instalacji nara┼╝onych na szkodliwe wp┼éywy atmosferyczne i niszcz─ůce dzia┼éania czynników wyst─Öpuj─ůcych podczas u┼╝ytkowania obiektu Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej.


W wyznaczonym terminie wp┼éyn─Ö┼éo pi─Ö─ç oferty cenowych, cztery z nich spe┼énia┼éy wymogi formalne. Po zapoznaniu si─Ö ze z┼éo┼╝onymi ofertami, z uwagi na korzystniejsz─ů ofert─Ö cenow─ů, wybrano firm─Ö PRACE PROJEKTOWE I KOSZTORYSOWE in┼╝. Wies┼éawa Polak z Ostrowi Mazowieckiej .


ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówie┼ä o warto┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej,
wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych, równowarto┼Ťci kwoty 14 000 euro.

W zwi─ůzku z planowan─ů kontrol─ů okresow─ů (raz w roku) polegaj─ůc─ů na sprawdzeniu stanu technicznego urz─ůdze┼ä ga┼Ťniczych oraz naprawie sprz─Ötu po┼╝arowego w budynku po┼éo┼╝onym przy ul. 3-go Maja 57 w Ostrowi Mazowieckiej, Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů o z┼éo┼╝enie aktualnej oferty cenowej na wykonanie w/w zadania.

Oferta powinna zawiera─ç:
1. imi─Ö i nazwisko, adres firmy,
2. dokument potwierdzaj─ůcy przygotowanie zawodowe do wykonywania w/w czynno┼Ťci,
3. warto┼Ť─ç brutto za jak─ů zostanie wykonane zadanie.
4. termin p┼éatno┼Ťci.


Zaleca si─Ö, aby wykonawca zapozna┼é si─Ö z lokalizacj─ů budynku, a tak┼╝e zdoby┼é, na swoj─ů w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mog─ů by─ç konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu poniesie wykonawca.

Prosimy o dor─Öczenie oferty osobi┼Ťcie, b─ůd┼║ przes┼éanie listownie, faxem lub emailem na adres Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej do dnia 30.01.2012 roku.

Nasz adres:
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
ul. 3-go Maja 57
07-300 Ostrów Mazowiecka
telefon (029) 745-32-41
fax (029) 745-32-41
email. mopsostrowmaz@poczta.onet.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówie┼ä o warto┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej,
wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych, równowarto┼Ťci kwoty 14 000 euro

W zwi─ůzku z planowan─ů kontrol─ů okresow─ů (raz w roku) polegaj─ůc─ů na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych ( dymowych, spalin i wentylacyjnych) w budynku Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej – Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 57, zwracamy si─Ö z pro┼Ťb─ů o z┼éo┼╝enie aktualnej oferty cenowej na wykonanie w/w zadania.

Oferta powinna zawiera─ç:
1. imi─Ö i nazwisko, adres firmy,
2. dokument potwierdzaj─ůcy przygotowanie zawodowe do wykonywania w/w czynno┼Ťci,
3. warto┼Ť─ç brutto za jak─ů zostanie wykonane zadanie.
4. termin p┼éatno┼Ťci.


Zaleca si─Ö, aby wykonawca zapozna┼é si─Ö z lokalizacj─ů budynku, a tak┼╝e zdoby┼é, na swoj─ů w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mog─ů by─ç konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu poniesie wykonawca.

Prosimy o dor─Öczenie oferty osobi┼Ťcie, b─ůd┼║ przes┼éanie listownie, faxem lub emailem na adres Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej do dnia 30.01.2012 roku.

Nasz adres:
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
ul. 3-go Maja 57
07-300 Ostrów Mazowiecka
telefon (029) 745-32-41
fax (029) 745-32-41

email. mopsostrowmaz@poczta.onet.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE
dla zamówie┼ä o warto┼Ťci nieprzekraczaj─ůcej,
wyra┼╝onej warto┼Ťci w z┼éotych, równowarto┼Ťci kwoty 14 000 euro.

W zwi─ůzku z planowan─ů kontrol─ů okresow─ů (raz w roku) polegaj─ůc─ů na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku i instalacji nara┼╝onych na szkodliwe wp┼éywy atmosferyczne i niszcz─ůce dzia┼éania czynników wyst─Öpuj─ůcych podczas u┼╝ytkowania obiektu Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej z siedzib─ů w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 3-go Maja 57, zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů o z┼éo┼╝enie aktualnej oferty cenowej na wykonanie w/w zadania.

Oferta powinna zawiera─ç:
1. imi─Ö i nazwisko, adres firmy,
2. za┼Ťwiadczenie o wpisie do Izby In┼╝ynierów Budownictwa,
3. dokument potwierdzaj─ůcy przygotowanie zawodowe do pe┼énienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
4. warto┼Ť─ç brutto za jak─ů zostanie wykonane zadanie.
5. termin p┼éatno┼Ťci.


Zaleca si─Ö, aby wykonawca zapozna┼é si─Ö z lokalizacj─ů budynku, a tak┼╝e zdoby┼é, na swoj─ů w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mog─ů by─ç konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu poniesie wykonawca.

Prosimy o dor─Öczenie oferty osobi┼Ťcie, b─ůd┼║ przes┼éanie listownie, faxem lub emailem na adres Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej do dnia 30.01.2012 roku.

Nasz adres:
Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
ul. 3-go Maja 57
07-300 Ostrów Mazowiecka
telefon (029) 745-32-41
fax (029) 745-32-41
email. mopsostrowmaz@poczta.onet.pl
Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 01.07.2013
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 11.05.2011
Dokument ogl─ůdany razy: 3 103