´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.01.2013, zobacz aktualn─ů wersj─Ö tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

o O┼Ťrodku

Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej jest jednostk─ů bud┼╝etow─ů miasta Ostrowi Mazowieckiej, powo┼éany Uchwa┼é─ů Nr X/56/90 Miejskiej Rady Narodowej w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 kwietnia 1990 roku.

O┼Ťrodek dzia┼éa w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz─ůdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó┼║niejszymi zmianami),ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo┼éecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z pó┼║niejszymi zmianami),ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z pó┼║niejszymi zmianami),ustawy z dnia 7 wrze┼Ťnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z pó┼║niejszymi zmianami),oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240).

Bezpo┼Ťredni nadzór nad dzia┼éano┼Ťci─ů O┼Ťrodka sprawuje Burmistrz Miasta.

Obszarem dzia┼éalno┼Ťci O┼Ťrodka jest teren miasta Ostrów Mazowiecka.

W  O┼Ťrodku dzia┼éaj─ů: Poradnia Spo┼éeczna, ┼Ürodowiskowy Dom Samopomocy dla osób psychicznie chorych i niepe┼énosprawnych intelektualnie, sekcja ┼Üwiadcze┼ä Rodzinnych, sekcja realizacji ┼Ťwiadcze┼ä z Funduszu Alimentacyjnego oraz Klub Integracji Spo┼éecznej i Samopomocy KISS, wolontariat.

ZADANIA OŚRODKA:
1.Przyznawanie i wyp┼éacanie przewidzianych ustaw─ů ┼Ťwiadcze┼ä.
2. Praca socjalna.
3. Prowadzenie i rozwój niezb─Ödnej infrastruktury socjalnej.
4. Analiza i ocena zjawisk rodz─ůcych zapotrzebowanie na ┼Ťwiadczenia z pomocy spo┼éecznej.
5. Realizacja zada┼ä wynikaj─ůcych z rozeznanych potrzeb spo┼éecznych.
6. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 7. Obsługa organizacyjno-techniczna zespołu interdyscyplinarnego.
8. Realizowanie projektów.

Misj─ů O┼Ťrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom ┼╝yciowym mieszka┼äców miasta poprzez wspieranie ich w d─ů┼╝eniu do zaspokajania niezb─Ödnych potrzeb umo┼╝liwiaj─ůcych ┼╝ycie w godnych warunkach oraz podejmowanie dzia┼éa┼ä zmierzaj─ůcych do ich usamodzielniania i intergracji ze ┼Ťrodowiskiem.
Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 25.01.2013
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 07.03.2011
Dokument ogl─ůdany razy: 4 279