´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

Informacje o rozstrzygni─Öciu 2012 r.

 
Urz─ůd Zamówie┼ä Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl
                       

OG┼üOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

1 Zamieszczanie obowi─ůzkowe

OG┼üOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego 1


Czy zamówienie by┼éo przedmiotem og┼éoszenia w Biuletynie Zamówie┼ä Publicznych?
tak 1 Numer ogłoszenia w BZP: 174178-2012
Czy w Biuletynie Zamówie┼ä Publicznych zosta┼éo zamieszczone og┼éoszenie o zmianie og┼éoszenia?
nie 1

SEKCJA I: ZAMAWIAJ─äCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa: Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej
Adres pocztowy: ul. 3 Maja 57
Miejscowo┼Ť─ç: Ostrów Mazowiecka Kod pocztowy: 07-300 Województwo: mazowieckie
Tel.: 29 745 32 41 Faks: 29 745 32 41
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ─äCEGO
1 Administracja samorz─ůdowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj─ůcego
┼Üwiadczenie us┼éug szkoleniowych w ramach Projektu: Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego
II.2) Rodzaj zamówienia: Us┼éugi 1

II.3) Okre┼Ťlenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ┼Ťwiadczenie us┼éug szkoleniowych wraz ze ┼Ťci┼Ťle z tymi us┼éugami szkoleniowymi powi─ůzanych us┼éug i dostaw towarów dla osób zamieszka┼éych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, w wieku aktywno┼Ťci zawodowej, korzystaj─ůcych ze ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej MOPS w Ostrowi Mazowieckiej - uczestników realizowanego w okresie od 01.04.2012 r. do 30.11.2014 r. Projektu: Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej, wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Poddzia┼éania 7.1.1 POKL Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej, zwanego dalej Projekt
II.4) WSPÓLNY S┼üOWNIK ZAMÓWIE┼â (CPV)
S┼éownik g┼éówny
G┼éówny przedmiot 80.50.00.00-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony 1

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej
tak 1, wskaza─ç projekt/program: Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu: Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki, Priorytet VII. Promocja Integracji Spo┼éecznej, Dzia┼éanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia┼éanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2012
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA2)
Nazwa: Global Training Centre Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 44
Miejscowo┼Ť─ç: Warszawa Kod pocztowy: 00-024 Kraj/województwo: mazowieckie
IV.5) Szacunkowa warto┼Ť─ç zamówienia (bez VAT)3)
Warto┼Ť─ç 300 066,66 PLN
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI┼╗SZ─ä I NAJWY┼╗SZ─ä CEN─ä
Cena wybranej oferty4) 262 000,00
Oferta z najni┼╝sz─ů cen─ů5) 262 000,00 / Oferta z najwy┼╝sz─ů cen─ů5) 262 000,00
Waluta: PLN

………………………………….……………….
(data i podpis Kierownika Zamawiaj─ůcego)

og┼éoszenie o udzieleniu zamówienia.pdfOpublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 12.06.2012
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 12.06.2012
Dokument ogl─ůdany razy: 3 924