´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

Zam├│wienie publiczne 2012r.

Ostrów Mazowiecka, dnia 5 czerwca 2012 r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dzia┼éaj─ůc na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie┼ä publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó┼║n. zm.) informuj─Ö, i┼╝ w post─Öpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poni┼╝ej progów unijnych na ┼Ťwiadczenie us┼éug szkoleniowych w ramach Projektu „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej” wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego z┼éo┼╝ono 1 ofert─Ö, która zosta┼éa uznana za najkorzystniejsz─ů:
Oferta nr 1. GLOBAL Training Centre Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa – oferta spe┼énia warunki okre┼Ťlone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie┼ä publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pó┼║n. zm.).

Z powa┼╝aniem


 Og┼éoszenie o zamówieniu- ┼Ťwiadczenie us┼éug szkoleniowych w ramach Projektu: "Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”

Przedmiotem zamówienia jest ┼Ťwiadczenie us┼éug szkoleniowych wraz ze ┼Ťci┼Ťle z tymi us┼éugami szkoleniowymi powi─ůzanych us┼éug i dostaw towarów dla osób zamieszka┼éych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, w wieku aktywno┼Ťci zawodowej, korzystaj─ůcych ze ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej MOPS w Ostrowi Mazowieckiej - uczestników realizowanego w okresie od 01.04.2012 r. do 30.11.2014 r. Projektu „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”, wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego w ramach Poddzia┼éania 7.1.1 POKL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej”, zwanego dalej „Projekt”.
Uczestnikami Projektu jest: w 2012 r. – 15 osób, a w latach 2013-2014 po 16 osób, w tym osoby niepe┼énosprawne.
Zamawiaj─ůcy nie dopuszcza sk┼éadania ofert cz─Ö┼Ťciowych, wariantowych ani równowa┼╝nych.
Szczegó┼éowy opis przedmiotu zamówienia okre┼Ťla Za┼é─ůcznik Nr 1 do SIWZ.

Ogloszenie.pdf

SIWZ-MOPS.pdfOpublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 05.06.2012
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 25.05.2012
Dokument ogl─ůdany razy: 4 170