´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.02.2012, zobacz aktualn─ů wersj─Ö tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

OGŁOSZENIE O NABORZE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYTEMOWYM :


OGŁOSZENIE O NABORZE DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE SYSTEMOWYM
Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”
wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego


Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej og┼éasza nabór uczestników do projektu systemowego pt. „Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej ”, wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego maj─ůcego na celu podniesienie kwalifikacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu naszej gminy. Projekt realizowany b─Ödzie od 01.04.2012 do 31.12.2012 roku, w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji spo┼éecznej, Dzia┼éanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzia┼éanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej.
Wszystkie osoby ch─Ötne do udzia┼éu w projekcie i spe┼éniaj─ůce nast─Öpuj─ůce kryteria :
• zamieszkuj─ůce na terenie Miasta Ostów Mazowiecka,
• korzystaj─ůce ze ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej,
• b─Öd─ůce w wieku aktywno┼Ťci zawodowej,
• zagro┼╝one wykluczeniem spo┼éecznym i zawodowym,

prosimy o zg┼éaszanie si─Ö do siedziby Miejskiego O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 57, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka w godzinach od 8.00 – do 16.00. Rekrutacja prowadzona b─Ödzie od 01.04.2012 r. do 31.05.2012 r.
Wszelkie informacje pod nr. telefonu 29 745 32-41.

Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
Barbara K─Ödziora


„ Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”


Miasto Ostrów Mazowiecka/ Miejski O┼Ťrodek Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej og┼éasza nabór uczestników do projektu systemowego pt. „ Aktywizacja zawodowa i rozwój kompetencji spo┼éecznych osób pozostaj─ůcych bez pracy w Ostrowi Mazowieckiej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita┼é Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spo┼éecznej, Dzia┼éanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddzia┼éanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez o┼Ťrodki pomocy spo┼éecznej wspó┼éfinansowanego ze ┼Ťrodków Europejskiego Funduszu Spo┼éecznego.
Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2011 r. do 31.12.2011 r. Rekrutacja zakończy się 31 maja 2011 r.


Wszystkie osoby ch─Ötne do udzia┼éu w projekcie i spe┼éniaj─ůce nast─Öpuj─ůce kryteria:
• zamieszkuj─ůce w na terenie miasta Ostów Mazowiecka,
• korzystaj─ůce ze ┼Ťwiadcze┼ä pomocy spo┼éecznej,
• pozostaj─ůce w wieku aktywno┼Ťci zawodowej
• zagro┼╝one wykluczeniem zawodowym i spo┼éecznym.

Osoby spe┼éniaj─ůce w/w warunki i zakwalifikowane do projektu, zostan─ů obj─Öte wsparciem finansowym oraz trzema instrumentami aktywnej integracji: aktywizacj─ů spo┼éeczn─ů, edukacyjn─ů oraz zawodow─ů.
W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy projektu uko┼äcz─ů kursy zawodowe, wynikaj─ůce z ustale┼ä i oceny dokonanej przez doradc─Ö zawodowego w trakcie trwania projektu.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mog─ů zg┼éasza─ç si─Ö osobi┼Ťcie do siedziby Miejskiego O┼Ťrodka Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 57, 07 – 300 Ostrów Mazowiecka w godzinach 8.00 – 16.00 lub telefonicznie 29 745 32 41 do 31.05.2011 r.


Kierownik Miejskiego O┼Ťrodka
Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej
Barbara K─ÖdzioraOpublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 16.02.2012
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 04.04.2011
Dokument ogl─ůdany razy: 1 143