´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.03.2011, zobacz aktualn─ů wersj─Ö tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

┼ÜWIADCZENIE PIEL─śGNACYJNE

Przyznawane jest  z tytu┼éu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przys┼éuguje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opieku┼äczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59, z pó┼║n. zm.) ci─ů┼╝y obowi─ůzek alimentacyjny, a tak┼╝e opiekunowi faktycznemu dziecka, je┼╝eli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad:
• dzieckiem legitymuj─ůcym si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci ┼é─ůcznie ze wskazaniami: konieczno┼Ťci sta┼éej lub d┼éugotrwa┼éej opieki lub pomocy innej osoby w zwi─ůzku ze znacznie ograniczon─ů mo┼╝liwo┼Ťci─ů samodzielnej egzystencji oraz konieczno┼Ťci sta┼éego wspó┼éudzia┼éu na co dzie┼ä opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
• albo osob─ů legitymuj─ůc─ů si─Ö orzeczeniem o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci.
┼Üwiadczenie piel─Ögnacyjne przys┼éuguje w wysoko┼Ťci 520,00 z┼é (od 1 listopada 2009 r.).

Do 31 grudnia 2009 r. ┼Ťwiadczenie piel─Ögnacyjne przys┼éugiwa┼éo, je┼╝eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob─Ö nie przekracza┼é kwoty 583,00 z┼é. miesi─Öcznie.

Od 1 stycznia 2010 r. ┼Ťwiadczenie piel─Ögnacyjne jest niezale┼╝ne od dochodów
┼Üwiadczenie piel─Ögnacyjne przys┼éuguj─ůce za niepe┼éne miesi─ůce kalendarzowe wyp┼éaca si─Ö w wysoko┼Ťci 1/30 ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego za ka┼╝dy dzie┼ä. Nale┼╝n─ů kwot─Ö ┼Ťwiadczenia zaokr─ůgla si─Ö do 10 groszy w gór─Ö.
Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje jeżeli:
1) osoba sprawuj─ůca opiek─Ö ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej,
zasi┼éku sta┼éego, zasi┼éku przedemerytalnego lub ┼Ťwiadczenia
przedemerytalnego;
2) osoba wymagaj─ůca opieki:
a) pozostaje w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim,
b) zosta┼éa umieszczona w rodzinie zast─Öpczej, z wyj─ůtkiem rodziny zast─Öpczej spokrewnionej z dzieckiem, o której mowa w ust. 2c, albo, w zwi─ůzku z konieczno┼Ťci─ů kszta┼écenia, rewalidacji lub rehabilitacji w placówce zapewniaj─ůcej ca┼éodobow─ů opiek─Ö, w tym w specjalnym o┼Ťrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z ca┼éodobowej opieki przez wi─Öcej ni┼╝ 5 dni w tygodniu, z wyj─ůtkiem zak┼éadów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcze┼Ťniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasi┼éku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
5) na osob─Ö wymagaj─ůc─ů opieki cz┼éonek rodziny jest uprawniony za granic─ů do ┼Ťwiadczenia na pokrycie wydatków zwi─ůzanych z opiek─ů, chyba ┼╝e przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo┼éecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu spo┼éecznym stanowi─ů inaczej.Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 18.03.2011
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 17.03.2011
Dokument ogl─ůdany razy: 878