´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.03.2011, zobacz aktualn─ů wersj─Ö tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana

ZASIŁEK RODZINNY

Przys┼éuguje, je┼╝eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob─Ö albo dochód osoby ucz─ůcej si─Ö nie przekracza kwoty 504,00 z┼é.

Gdy cz┼éonkiem rodziny jest dziecko legitymuj─ůce si─Ö orzeczeniem o niepe┼énosprawno┼Ťci lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci, zasi┼éek rodzinny przys┼éuguje, je┼╝eli dochód rodziny w przeliczeniu na osob─Ö albo dochód osoby ucz─ůcej si─Ö nie przekracza kwoty 583,00 z┼é.

Je┼╝eli dochód rodziny lub dochód osoby ucz─ůcej si─Ö przekracza kwot─Ö uprawniaj─ůc─ů dan─ů rodzin─Ö lub osob─Ö ucz─ůc─ů si─Ö do zasi┼éku rodzinnego, o kwot─Ö ni┼╝sz─ů lub równ─ů kwocie odpowiadaj─ůcej najni┼╝szemu zasi┼ékowi rodzinnemu przys┼éuguj─ůcemu w okresie, na który jest ustalany, zasi┼éek rodzinny przys┼éuguje, je┼╝eli przys┼éugiwa┼é w poprzednim okresie zasi┼ékowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasi┼éek rodzinny nie przys┼éuguje.

Prawo do zasi┼éku rodzinnego i dodatków do tego zasi┼éku przys┼éuguje:
1. rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2. opiekunowi faktycznemu dziecka,
3. osobie ucz─ůcej si─Ö (osoba pe┼énoletnia ucz─ůca si─Ö, niepozostaj─ůc─ů na utrzymaniu rodziców w zwi─ůzku z ich ┼Ťmierci─ů lub z zas─ůdzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów).
Zasi┼éek przys┼éuguje osobie ucz─ůcej si─Ö w szkole lub w szkole wy┼╝szej, jednak nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ do uko┼äczenia 24. roku ┼╝ycia.

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom wymienionym w punktach 1) i 2), do ukończenia przez dziecko:
1. 18. roku ┼╝ycia,
2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia,
3. 24. roku ┼╝ycia, je┼╝eli kontynuuje nauk─Ö w szkole lub w szkole wy┼╝szej i legitymuje si─Ö orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci.
Zasi┼éek nie przys┼éuguje je┼Ťli:
1. dziecko lub osoba ucz─ůca si─Ö pozostaj─ů w zwi─ůzku ma┼é┼╝e┼äskim,
2. dziecko zosta┼éo umieszczone w instytucji zapewniaj─ůcej ca┼éodobowe utrzymanie albo w rodzinie zast─Öpczej,
3. dziecko lub osoba ucz─ůca si─Ö jest uprawniona do zasi┼éku rodzinnego na w┼éasne dziecko.
Zasi┼éek rodzinny nie przys┼éuguje równie┼╝ je┼Ťli osobie samotnie wychowuj─ůcej dziecko nie zosta┼éo zas─ůdzone ┼Ťwiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba ┼╝e:
1. drugi z rodziców dziecka nie ┼╝yje,
2. ojciec dziecka jest nieznany,
3. powództwo o ustalenie ┼Ťwiadczenia alimentacyjnego od drugie z rodziców dziecka zosta┼éo oddalone,
4. s─ůd zobowi─ůza┼é jednego z rodziców do ponoszenia ca┼ékowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowi─ůza┼é drugiego z rodziców do ┼Ťwiadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Rady Ministrów z 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysoko┼Ťci dochodu rodziny albo dochodu osoby ucz─ůcej si─Ö stanowi─ůcych podstaw─Ö ubiegania si─Ö o zasi┼éek rodzinny oraz wysoko┼Ťci ┼Ťwiadcze┼ä rodzinnych od 1 listopada 2009 r. wysoko┼Ť─ç zasi┼éku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy z 28 listopada 2003 r. o ┼Ťwiadczeniach rodzinnych wynosi miesi─Öcznie:
a) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
c) 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia.
Ponadto wysoko┼Ť─ç ┼Ťwiadczenia piel─Ögnacyjnego wynosi 520,00 z┼é.Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 18.03.2011
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 17.03.2011
Dokument ogl─ůdany razy: 3 330