´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

Wniosek o ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego

Ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp┼éata nast─Öpuj─ů odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Post─Öpowanie w sprawie ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego prowadzi organ w┼éa┼Ťciwy wierzyciela tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta w┼éa┼Ťciwego ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do ┼Ťwiadczenia alimentacyjnego.

Wniosek o realizacje ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego sk┼éada si─Ö w jednostce organizacyjnej gminy tj.w Miejskim O┼Ťrodku Pomocy Spo┼éecznej w Ostrowi Mazowieckiej, w┼éa┼Ťciwym ze wzgl─Ödu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

Formularze wniosków, za┼Ťwiadcze┼ä i o┼Ťwiadcze┼ä niezb─Ödnych do przyznania ┼Ťwiadcze┼ä udost─Öpnia organ wyp┼éacaj─ůcy ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Prawo do ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego ustala si─Ö, na okres ┼Ťwiadczeniowy tj. od dnia 1 pa┼║dziernika do dnia 30 wrze┼Ťnia nast─Öpnego roku kalendarzowego.

Wnioski o ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego na nowy okres ┼Ťwiadczeniowy s─ů przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

W przypadku gdy osoba ubiegaj─ůca si─Ö o ┼Ťwiadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres ┼Ťwiadczeniowy z┼éo┼╝y wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego oraz wyp┼éata ┼Ťwiadcze┼ä przys┼éuguj─ůcych za miesi─ůc pa┼║dziernik nast─Öpuje do dnia 31 pa┼║dziernika.

W przypadku gdy osoba ubiegaj─ůca si─Ö o ┼Ťwiadczenia na nowy okres ┼Ťwiadczeniowy z┼éo┼╝y wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 wrze┼Ťnia do dnia 31 pa┼║dziernika, ustalenie prawa do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego oraz wyp┼éata ┼Ťwiadcze┼ä przys┼éuguj─ůcych za miesi─ůc pa┼║dziernik nast─Öpuje do dnia 30 listopada.

Je┼╝eli cz┼éonek rodziny osoby uprawnionej do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w pa┼ästwie, w którym maj─ů zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia spo┼éecznego, organ w┼éa┼Ťciwy wierzyciela przekazuje wniosek wraz z dokumentami do marsza┼éka województwa.

W przypadku wyst─ůpienia zmian w liczbie cz┼éonków rodziny, uzyskania lub utraty dochodu, wyjazdu cz┼éonka rodziny poza granic─Ö Rzeczypospolitej Polskiej, albo innych zmian maj─ůcych wp┼éyw na prawo do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego osoba uprawniona albo jej przedstawiciel ustawowy, którzy z┼éo┼╝yli wniosek o przyznanie ┼Ťwiadczenia z funduszu s─ů obowi─ůzani do niezw┼éocznego powiadomienia o tym organu wyp┼éacaj─ůcego ┼Ťwiadczenia.Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 14.03.2011
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 11.03.2011
Dokument ogl─ůdany razy: 4 310