´╗┐
 
RSS
A A A
SmodBIP

Dokumenty do wniosku

Do wniosku o ustalenie prawo do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego nale┼╝y do┼é─ůczy─ç w szczególno┼Ťci:

· uwierzytelnion─ů kopi─Ö dokumentu stwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç osoby ubiegaj─ůcej si─Ö o ┼Ťwiadczenie z funduszu alimentacyjnego;

· za┼Ťwiadczenia w┼éa┼Ťciwego urz─Ödu skarbowego o dochodzie cz┼éonków rodziny podlegaj─ůcym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy;

· o┼Ťwiadczenia o dochodzie cz┼éonków rodziny rozliczaj─ůcych si─Ö na podstawie przepisów o zrycza┼étowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi─ůganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy;

· za┼Ťwiadczenia lub o┼Ťwiadczenia dokumentuj─ůce wysoko┼Ť─ç innych dochodów cz┼éonków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy (alimenty, stypendia, dochód z gospodarstwa rolnego), w szczególno┼Ťci za┼Ťwiadczenie komornika prowadz─ůcego post─Öpowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysoko┼Ťci ┼Ťwiadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w roku kalendarzowym poprzedzaj─ůcym okres ┼Ťwiadczeniowy (je┼Ťli post─Öpowanie by┼éo prowadzone);

· za┼Ťwiadczenie od komornika prowadz─ůcego post─Öpowanie egzekucyjne stwierdzaj─ůce bezskuteczno┼Ť─ç egzekucji (za ostatnie dwa miesi─ůce poprzedzaj─ůce miesi─ůc z┼éo┼╝enia wniosku) lub
informacja w┼éa┼Ťciwego s─ůdu lub w┼éa┼Ťciwej instytucji o podj─Öciu przez osob─Ö uprawnion─ů czynno┼Ťci zwi─ůzanych z wykonaniem tytu┼éu wykonawczego za granic─ů albo o niepodj─Öciu tych czynno┼Ťci w szczególno┼Ťci w zwi─ůzku z:- brakiem podstawy prawnej do ich podj─Öcia lub- brakiem mo┼╝liwo┼Ťci wskazania przez osob─Ö uprawnion─ů miejsca zamieszkania d┼éu┼╝nika alimentacyjnego za granic─ů;

· dokument stwierdzaj─ůcy wiek osoby uprawnionej;

· odpis prawomocnego orzeczenia s─ůdu zas─ůdzaj─ůcego alimenty, odpis postanowienia s─ůdu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protoko┼éu zawieraj─ůcego tre┼Ť─ç ugody s─ůdowej lub ugody zawartej przed mediatorem;

· za┼Ťwiadczenie o ucz─Öszczaniu osoby uprawnionej do szko┼éy lub szko┼éy wy┼╝szej, w przypadku, gdy osoba uprawniona uko┼äczy┼éa 18 rok ┼╝ycia;

· w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje si─Ö pod opiek─ů opiekuna prawnego, orzeczenie s─ůdu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;

· orzeczenie o znacznym stopniu niepe┼énosprawno┼Ťci, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osob─Ö uprawnion─ů;

· przekazy lub przelewy pieni─Ö┼╝ne dokumentuj─ůce wysoko┼Ť─ç alimentów, je┼╝eli cz┼éonkowie rodziny s─ů zobowi─ůzani wyrokiem s─ůdu lub ugod─ů s─ůdow─ů do ich p┼éacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

· kopi─Ö karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywaj─ůcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie si─Ö, zezwolenia na pobyt rezydenta d┼éugoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w zwi─ůzku z okoliczno┼Ťci─ů, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z pó┼║n. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w zwi─ůzku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchod┼║cy (+orygina┼éy do wgl─ůdu).

W przypadku, gdy okoliczno┼Ťci sprawy maj─ůce wp┼éyw na prawo do ┼Ťwiadcze┼ä z funduszu alimentacyjnego wymagaj─ů potwierdzenia innym dokumentem ni┼╝ wymienione powy┼╝ej, podmiot realizuj─ůcy ┼Ťwiadczenie mo┼╝e domaga─ç si─Ö takiego dokumentu.Opublikował: Tomasz Fidura
Publikacja dnia: 11.03.2011
Podpisał: Tomasz Fidura
Dokument z dnia: 11.03.2011
Dokument ogl─ůdany razy: 4 331